Alleen een landingspagina is onvoldoende voor normaal gebruik merk

Een merkhouder moet normaal gebruik blijven maken van zijn merk voor de waren of diensten waarvoor het isn ingeschreven. Wanneer vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid of gedurende een andere ononderbroken periode van vijf jaar géén ‘normaal’ gebruik wordt gemaakt van een merk, kan een belanghebbende het verval van dat merkrecht inroepen. De gedachte hierachter is dat merken die niet normaal worden gebruikt uit het merkenregister moeten worden geschrapt, zodat het register niet verstopt raakt met niet (langer) gebruikte merken. Bovendien kunnen anderen dan weer van het merk gebruik gaan maken. In onderhavige zaak ging het om de vraag of sprake is van normaal gebruik van een merk indien dat merk op internet slechts wordt gebruikt als zogenaamde landingspagina, een pagina binnen een website waarnaar wordt verwezen vanuit andere media (zoals advertenties, mailings of social media).

27 mei 2021

Wat was er aan de hand?

Traveltrex organiseert wintersportreizen in Europa. Dit doet zij in Duitsland onder de naam Snowtrex en in de Benelux onder de naam Wintertrex. RLH houdt zich bezig met onder meer reisbemiddeling en de organisatie (het verzorgen) van reizen. RLH is houdster van het Benelux woordmerk ‘Snowtrex’. Traveltrex gebruikt in heel Europa de naam Snowtrex, behalve in de Benelux omdat RLH daar merkhoudster is. Traveltrex vraagt vervolgens aan RLH of zij het Benelux merk Snowtrex kan kopen, omdat RLH gestopt is met het gebruik ervan. RLH wil haar merk niet verkopen en beweert bovendien dat het nog wordt gebruikt om klanten door te verwijzen naar sunweb.nl. Traveltrex vordert uiteindelijk de vervallenverklaring van het Benelux merk Snowtrex, omdat RLH gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik zou hebben gemaakt van dit merk.

RLH verweert zich door te stellen dat zij haar Benelux merk Snowtrex wel normaal gebruikt op het internet, door het gebruik van de website www.snowtrex.nl die doorverwijst naar Sunweb en het gebruik van het woord snowtrex in een adwords-advertentie/-campagne. Volgens RLH is doorverwijzen op deze wijze in de reiswereld gebruikelijk en is het van belang dat het gaat om het in standhouden en gebruik maken van de associatie die het woord/merk snowtrex bij potentiële klanten opwekt.

Oordeel Hof

Het Hof stelt voorop dat van een merk ‘normaal gebruik’ wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt ten einde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt aan het merk verbonden rechten te behouden. Van gebruik overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk is sprake als de internetgebruiker na doorklikken naar de website waar de waren of diensten worden aangeboden, denkt dat die waren of diensten worden aangeboden door een onderneming die tevens merkhouder is of die het merk gebruikt met toestemming van de merkhouder. Het hof oordeelt dat de internetgebruikers die na het aanklikken van een adwords-advertentie of het intoetsen van de URL www.snowtrex.nl direct wordt doorgelinkt naar de Sunweb zoek- en boekpagina, niet denken dat de daarop aangeboden locaties worden aangeboden of dat daarbij wordt bemiddeld onder het merk Snowtrex door of met toestemming van de houder van het Benelux merk. Het woord snowtrex wordt op die pagina immers nergens genoemd. Onder het merk snowtrex worden geen waren of diensten aangeboden, derhalve is geen sprake van gebruik van het merk overeenkomstig zijn wezenlijk functie. Het hof oordeelt daarom dat geen sprake is van normaal gebruik van het merk snowtrex in de relevante periode.

Kortom

Als merkhouder moet u er zorg voor dragen dat u normaal gebruikt blijft maken van uw merk binnen de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Het enkel hebben van een landingspagina op internet, een pagina binnen een website waarnaar wordt verwezen vanuit andere media, zoals een link uit een adwords campagne, is onvoldoende om te kunnen spreken van normaal gebruik. Er kan wel sprake zijn van normaal gebruik indien internetgebruikers na het aanklikken van een adwords-advertentie de indruk krijgen dat aldaar aangeboden waren of diensten worden aangeboden door een onderneming die tevens merkhouder is of die het merk gebruikt met toestemming van de merkhouder. Daarvoor zijn bijvoorbeeld aanwijzingen als het merk op die pagina wordt genoemd.