Nieuwsbrief

Elferink & Kortier Advocaten stuurt haar abonnees regelmatig een nieuwsbrief. Daarin berichten wij over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo bent u dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in IE-, ICT- en Privacyrecht. Klik op de link die onderaan op onze website staat om u ook aan te melden voor de nieuwsbrief.

Intellectueel eigendom

Alleen een landingspagina is onvoldoende voor normaal gebruik merk

27 mei 2021

Een merkhouder moet normaal gebruik blijven maken van zijn merk voor de waren of diensten waarvoor het isn ingeschreven. Wanneer vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid of gedurende een andere ononderbroken periode van vijf jaar géén ‘normaal’ gebruik wordt gemaakt van een merk, kan een belanghebbende het verval van dat merkrecht inroepen. De gedachte hierachter is dat merken die niet normaal worden gebruikt uit het merkenregister moeten worden geschrapt, zodat het register niet verstopt raakt met niet (langer) gebruikte merken. Bovendien kunnen anderen dan weer van het merk gebruik gaan maken. In onderhavige zaak ging het om de vraag of sprake is van normaal gebruik van een merk indien dat merk op internet slechts wordt gebruikt als zogenaamde landingspagina, een pagina binnen een website waarnaar wordt verwezen vanuit andere media (zoals advertenties, mailings of social media).

Lees verder
Intellectueel eigendom

Verwijzen naar een merk: is dat toegestaan?

3 mrt. 2021

Een merkhouder heeft het recht om derden het gebruik van het door haar ingeschreven merk te verbieden. Altijd? Nee, er zitten grenzen aan de reikwijdte van de merkenrechtelijke bescherming. Zo mogen derden onder meer een ingeschreven merk gebruiken als verwijzing om bijvoorbeeld aan te geven dat hun producten compatibel zijn met het betreffende merkproduct of dat zij accessoires voor dat merkproduct verkopen. Verwijzend merkgebruik is echter gebonden aan een aantal voorwaarden. In een recente kwestie heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over deze voorwaarden.

Lees verder
Privacy

Nieuwe guidelines datalekken en beveiliging van persoonsgegevens

3 mrt. 2021

De European Data Protection Board (EDPB) heeft nieuwe concept guidelines inzake datalekmeldingen gepubliceerd. In deze guidelines beschrijft de EDPB een aantal voorbeelden van veelvoorkomende datalekken. Daarbij wordt ingegaan op wanneer een melding vereist is en welke maatregelen er kunnen worden getroffen om de gevolgen van het datalek te beperken. Verder geeft de EDPB concrete voorbeelden van mogelijke vooraf te treffen beveiligingsmaatregelen die dergelijke datalekken zoveel mogelijk zouden kunnen voorkomen.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Gevolgen Brexit voor intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

3 mrt. 2021

Op kerstavond 2020, minder dan een jaar nadat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) formeel had verlaten en slechts acht dagen voordat de transitieperiode afliep, hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over de toekomstige handel en samenwerking. De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK is sinds 1 januari 2021 van kracht en is veelomvattend. Een no-deal Brexit is gelukkig voorkomen, maar de gevolgen van het vertrek van het VK uit de EU blijven aanzienlijk. De Brexit en de handels- en samenwerkingsovereenkomst hebben invloed op allerlei praktijkgebieden, zo ook op dat van intellectuele eigendom en privacy.

Lees verder
Privacy

Doorgifte persoonsgegevens na Schrems II-arrest

23 dec. 2020

Het Schrems II-arrest van het Europese Hof van Justitie heeft tot veel vragen geleid. Het is immers onduidelijk geworden óf en onder welke voorwaarden persoonsgegevens naar landen en organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (de zogeheten ‘derde landen’) kunnen worden doorgegeven. In het arrest werd het EU-US Privacy Shield ongeldig verklaard, waarmee een veelgebruikte juridische basis voor persoonsgegevensdoorgiften naar de Verenigde Staten (VS) is weggevallen. Op zich kunnen de zogenaamde ‘modelcontractbepalingen’ nog wel een geschikte basis voor doorgifte zijn. Gebruikers daarvan zijn echter verplicht om het privacybeschermingsniveau in het betreffende derde land te beoordelen, aldus het Hof. Maar praktische handvatten om die beoordeling uit te voeren ontbraken. In een poging om die handvatten te bieden, publiceerde de European Data Protection Board (EDPB) onlangs twee (concept) aanbevelingen.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Is het gebruik van ‘open source software’ altijd onvoorwaardelijk?

23 dec. 2020

Open source software’ is computerprogrammatuur waarvan de ontwikkelaar de achterliggende broncode voor vrij gebruik voor eenieder (online) ter beschikking stelt. Iedereen mag dan deze broncode vrijelijk gebruiken (zoals kopiëren, bewerken en distribueren). Dat neemt echter niet weg dat het auteursrecht op de open source software, ondanks dat de ontwikkelaar de broncode heeft vrijgegeven, bij de ontwikkelaar blijft berusten. In de praktijk stelt de ontwikkelaar vaak voorwaarden aan het gebruik van open source software. Houdt u zich niet aan deze voorwaarden, dan maakt u mogelijk inbreuk op de auteursrechten van de ontwikkelaar. Een recente kwestie bij de rechtbank Amsterdam onderstreept het belang van het inzicht hebben in ‘open source’ licentievoorwaarden.

Lees verder
ICT-recht

Nieuwe wetgeving moet weer grip krijgen op techbedrijven

23 dec. 2020

Bedrijven als Google, Facebook en YouTube hebben in een korte tijd enorme machtsposities opgebouwd. Europa voelt zich weerloos tegen de invloed die deze platforms tegenwoordig uitoefenen. De huidige Europese regels zijn inmiddels twintig jaar oud, dat is in internettermen een hele lange periode. Het is daarom hoog tijd dat er nieuwe regelgeving komt voor de digitale sector en dat Europa weer grip krijgt op deze grote bedrijven.

Lees verder
Privacy

Boete van 35,3 miljoen euro voor H&M wegens schending privacy werknemers

27 okt. 2020

H&M heeft een boete van 35,3 miljoen euro opgelegd gekregen vanwege de schending van de privacy van haar werknemers. H&M verzamelde sinds 2014 tot in detail persoonsgegevens over het privéleven van werknemers van haar servicecentrum in Neurenberg. Dit kwam in oktober 2019 aan het licht door een configuratiefout. De Duitse privacytoezichthouder in Hamburg startte daarop een onderzoek en concludeerde dat deze gegevensverwerking in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees verder
Intellectueel eigendom

Auteursrechtelijke trammelant bij (niet-)levering van desinfectiemiddelen

27 okt. 2020

Stel: uw leverancier heeft de bestelde producten niet geleverd. Daardoor kunt u deze producten op uw beurt niet leveren aan uw eigen klanten. Kunt u deze situatie oplossen door een soortgelijk product onder het etiket van uw leverancier aan uw klanten te leveren? In een recente kwestie meende de afnemer dat dat een geschikte oplossing was. De rechtbank Arnhem tikte deze afnemer echter op haar vingers vanwege een inbreuk op de op het etiket van diens leverancier rustende auteursrechten. De niet-nakoming door de leverancier van haar verplichtingen, vormt volgens de rechtbank geen rechtvaardiging voor de afnemer om een soortgelijk product onder het etiket van de leverancier aan te bieden.

Lees verder
Intellectueel eigendom

HEMA maakt toch inbreuk op merkrechten Lacoste

23 sep. 2020

Het logo van Lacoste, een krokodil, kennen we allemaal. Lacoste gebruikt dit logo onder meer op haar kleding; op shirts en polo’s, geplaatst op de linkerborst. Lacoste heeft haar logo als merk geregistreerd. Een tijdje geleden kwam HEMA met kinderondergoed, waarop ook een krokodil stond afgebeeld. Tussen Lacoste en HEMA ontstond onenigheid over de vraag of de door HEMA op haar ondergoedsets afgebeelde krokodil, inbreuk maakte op de merkrechten van Lacoste. Anders dan de rechtbank, oordeelt het Hof Den Haag in hoger beroep dat dat het geval is. Hoe zit dat?

Lees verder