Nieuwsbrief

Elferink & Kortier Advocaten stuurt haar abonnees regelmatig een nieuwsbrief. Daarin berichten wij over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo bent u dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in IE-, ICT- en Privacyrecht. Klik op de link die onderaan op onze website staat om u ook aan te melden voor de nieuwsbrief.

Intellectueel eigendom

Merkenrecht op de vorm van OREO-koekjes?

24 aug. 2020

Bij merken wordt vaak gedacht aan woordmerken of beeldmerken, zoals het woord “Adidas” of het logo van Nike. Merkenrechten kunnen echter ook rusten op vormen, zoals de vorm van Coca Cola flesjes of de vorm van Toblerone-chocolade. Onlangs berichtten wij op LinkedIn dat de vorm van de KitKat-chocoladereep volgens de rechter niet als merk kon worden ingeschreven (link onderaan dit bericht). Recentelijk speelde ten aanzien van de vorm van OREO-koekjes een vergelijkbare vraag in een zaak voor het Gerecht van de Europese. Kan deze vorm wel merkenrechtelijk worden beschermd?

Lees verder
Privacy

Nieuwe Verzamelwet Gegevensbescherming in de maak!

24 aug. 2020

Na twee jaar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende Nederlandse Uitvoeringswet AVG (UAVG), zijn de ervaringen met de privacyregels geïnventariseerd. De regering wil naar aanleiding van deze ervaringen een aantal aanpassingen in de privacyregels doorvoeren. Daarvoor is zij bezig met het voorbereiden van de Verzamelwet Gegevensbescherming. Een aantal highlights van de voorgenomen wijzigingen:

Lees verder
Privacy

E&K blogt: Privacy shield ongeldig en elektronische uitwisseling van persoonsgegevens in de zorg

24 aug. 2020

E&K blogt met enige regelmaat over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo zijn er onlangs twee blogs van E&K verschenen. Een over de ongeldigheid van het EU-US Privacy Shield en een over de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens in de zorg. Leest u mee?

Lees verder
Intellectueel eigendom

Picnic mag lookalike Max Verstappen tóch gebruiken

18 jun. 2020

Op 25 april 2018 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de online supermarkt Picnic een schadevergoeding van € 150.000,- aan Max Verstappen moest betalen voor het gebruik van een lookalike van hem in een reclamespot. Volgens de rechtbank handelde Picnic onrechtmatig door het portret van Max Verstappen zonder diens toestemming openbaar te maken. Het gerechtshof Amsterdam zette op 2 juni 2020 echter een streep door deze uitspraak. Waarom hoeft Picnic nu toch geen schadevergoeding te betalen?

Lees verder
Privacy

Online surveillancesoftware bij tentamens is niet in strijd met privacy

18 jun. 2020

In verband met de corona-crisis heeft de Universiteit van Amsterdam (hierna: ‘UvA’), besloten om online tentamens af te nemen en daarbij gebruik te maken van online surveillancesoftware om fraude op te kunnen sporen. Dit laatste wordt ook wel ‘online proctoring’ genoemd. De UvA maakt hiervoor gebruik van de software van Proctorio. Proctorio registreert het scherm, de webcam, audio, toetsaanslagen en bepaalde informatie over het computersysteem van de student en bepaalt onder meer of de student: veel wegkijkt van het scherm, het gebied verlaat dat zichtbaar is op de webcam, een telefoon gebruikt, ongeautoriseerde tabbladen of programma’s opent, etc. Het gaat om video-, geluid- en/of browseropnamen. De studentenraad is het niet eens met deze handelwijze en doet een beroep op de privacy van de student. De zaak wordt een kort-geding.

Lees verder
ICT-recht

IT-leverancier (mede-)aansprakelijk voor schade door ransomware

18 jun. 2020

Uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam, die onlangs werd gepubliceerd, blijkt dat een IT-leverancier die een volledige IT-infrastructuur levert, in beginsel ook zorg moet dragen voor een adequate beveiliging van het netwerk. Doet de IT-leverancier dit niet en wordt het netwerk gehackt, dan loopt hij de kans de schade die daaruit voortvloeit, te moeten vergoeden. Dit was ook het geval in de zaak die zich voor de rechtbank Amsterdam afspeelde. Benieuwd naar de feiten en het verdere verloop van deze zaak? Lees dan verder.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Tekst- en datamining: wat is het en wanneer mag ik het toepassen?

18 jun. 2020

Aankoopgedrag van consumenten of symptomen van bepaalde patiëntengroepen in kaart brengen? Dat kan door middel van datamining; ook wel gegevensdelving genoemd. Dit is het gericht zoeken naar (statistische) verbanden tussen verschillende gegevensverzamelingen met als doel profielen op te stellen voor wetenschappelijk, journalistiek of commercieel gebruik. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om informatie in digitale vorm – zoals tekst, geluid, beeld en data – geautomatiseerd te doorzoeken om zo bepaalde onderlinge verbanden of patronen te kunnen identificeren. Tekst- en dataminingtechnieken worden door zowel private als publieke entiteiten veelvuldig gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te analyseren. Deze technieken worden onder andere toegepast in medische onderzoeken naar ziekten en geneesmiddelen, in het kader van kunstmatige intelligentie (zoals zelfrijdende auto’s of spraakgestuurde navigatiesystemen), ter ontwikkeling van instrumenten om cyberdreigingen het hoofd te bieden en in het kader van onderzoeksjournalistiek.

Lees verder
Privacy

Twee jaar AVG; een overzicht in vogelvlucht

25 mei 2020

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt vandaag – op de kop af – twee jaar. Sinds de AVG van toepassing is, volgen de ontwikkelingen zich in een rap tempo op. Uiteraard hebben wij ze allemaal bijgehouden. Om de tweede verjaardag gepast te vieren, geven we hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Nieuw beleid van de toezichthouders (bijv. de Autoriteit Persoonsgegevens), relevante rechtspraak, maar ook uitgedeelde boetes; ze zijn in twee jaar tijd allemaal voorbij gekomen.

Lees verder
Intellectueel eigendom

HEKS’NKAAS: Over smaak valt niet te twisten. Over verpakkingen wel?

24 apr. 2020

In het auteursrecht is de Heksenkaas-uitspraak uit 2018 een begrip. In 2018 verloor Heksenkaas de smaakruzie met Smilde, de producent van Witte Wievenkaas. Heksenkaas was van mening dat Smilde de smaak van haar HEKS’NKAAS smeerdip namaakte en daarmee inbreuk maakte op haar auteursrecht. Het Hof van Justitie oordeelde echter dat smaak niet auteursrechtelijk beschermd kan worden, omdat smaak (nog) niet objectief en nauwkeurig vastgesteld kan worden. Dit jaar stond Heksenkaas wederom in de rechtszaal. Ditmaal niet om de smaak, maar om de verpakking van de HEKS’NKAAS smeerdip.

Lees verder
Privacy

Inzet van Zuid-Koreaanse corona-app toont nut bij indamming COVID-19 aan, maar leidde ook tot bizarre privacy-schendingen

24 apr. 2020

In de wereldwijde uitbraak van het coronavirus 2019 (COVID-19) was Zuid-Korea na China een van de volgende landen die door de ziekte werden getroffen. In plaats van agressieve maatregelen te nemen zoals immigratiecontrole, lockdown of wegversperringen, zette Zuid-Korea een strategie in voor het opsporen, testen en behandelen van de ziekte; een corona-app.

Lees verder