Nieuwsbrief

Elferink & Kortier Advocaten stuurt haar abonnees regelmatig een nieuwsbrief. Daarin berichten wij over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo bent u dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in IE-, ICT- en Privacyrecht. Klik op de link die onderaan op onze website staat om u ook aan te melden voor de nieuwsbrief.

Intellectueel eigendom

Bescherming van krulfrietjes: verdraaid handig of valt er over te twisten?

30 mei 2022

Recentelijk stonden krulfrietjes centraal in een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Twee grote producenten van aardappelproducten boden allebei krulfrietjes aan op de markt. Eén van de producenten had een ingeschreven modelrecht op krulfriet en sprak de andere aan wegens vermeende inbreuk op zijn modelrecht. De rechter oordeelde dat er inderdaad sprake was van een inbreuk op het modelrecht van de krulfriet. De inbreukpleger moest zijn krulfrietjes van de markt halen en een schadevergoeding betalen.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Mag Picnic lookalike Max Verstappen toch weer niet gebruiken?

30 mei 2022

Bij het inzetten van een lookalike van Max Verstappen door Picnic is er toch sprake van een portret. Dat oordeelde de Hoge Raad onlangs. De Hoge Raad wijst de zaak terug naar het Hof Den Haag voor de verdere beoordeling of het gebruik van dit portret door Picnic onrechtmatig was. Waarom is er in deze zaak zoveel juridisch getouwtrek geweest over het portret van Max Verstappen en wat betekent deze uitspraak voor het portretrecht?

Lees verder
ICT-recht

IT-leveranciers, let op bij het scheppen van verwachtingen!

30 mei 2022

In een recente kwestie had een IT-leverancier tegenover een klant bepaalde verwachtingen met betrekking tot het budget en de planning gewekt. Deze verwachtingen konden niet worden waargemaakt. Het IT-project mislukte door onder meer slecht projectmanagement. Het Hof Arnhem-Leeuwarden rekende de IT-leverancier hier keihard op af. Welke lessen kan de (IT) praktijk hieruit leren?

Lees verder
ICT-recht

Beëindiging SLA komt zowel leverancier als afnemer duur te staan.

31 mrt. 2022

Op 14 april 2020 heeft het Gerechtshof van Amsterdam een interessant arrest gewezen dat betrekking heeft op een Service Level Agreement (SLA). Het ging in deze zaak om een afnemer die met een ICT-leverancier een SLA had gesloten voor het beheer en onderhoud van haar ICT-systeem. Uit de SLA volgde onder meer de verplichting voor de leverancier om adequate back-ups te maken. Op 21 juni 2016 heeft afnemer de SLA beëindigd en op 1 augustus 2016 is een andere leverancier aan de slag. In de dat de afnemer even geen leverancier had, werd zij getroffen door een ransomware-aanval. Er bleek echter geen goede back-up voorhanden te zijn, waardoor de afnemer veel losgeld heeft moeten betalen.

Lees verder
Privacy

Inbreuk op AVG: automatisch recht op schadevergoeding?

31 mrt. 2022

Recentelijk heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) geoordeeld over het schadevergoedingsrecht onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een van de vragen die in deze kwestie aan de orde kwam is of schending van de AVG automatisch leidt tot een recht op schadevergoeding voor de betrokkene.

Lees verder
Privacy

Boete DPG voor onnodig belemmeren inzageverzoek betrokkene

28 feb. 2022

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft weer van zich laten horen. Uitgeverij DPG media, uitgever van titels als de Volkskrant, het Algemeen Dagblad, de Donald Duck en de Libelle, heeft van de AP een boete opgelegd gekregen van € 525.000,-. Waarom was dat?

Lees verder
Intellectueel eigendom

Geen inbreuk op portretrecht en AVG door Coolblue

28 feb. 2022

Een medewerker van Coolblue werkte tijdens zijn dienstverband mee aan een professionele fotoshoot van het bedrijf. Zijn portret werd gebruikt op bestelbussen van Coolblue. Daarnaast heeft deze medewerker gefigureerd in een promotievideo van Coolblue die op YouTube staat. Na ongeveer drie jaar bij Coolblue gewerkt te hebben, wordt de medewerker op staande voet ontslagen. Daarop vordert de medewerker – met een beroep op het portretrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – dat zijn portret van de bestelbussen wordt verwijderd en dat de promotievideo offline wordt gehaald.

Lees verder
Privacy

Actieve openbaarmaking en de AVG. Wat zijn de juridische implicaties voor betrokkenen en organisaties?

28 feb. 2022

Per 1 mei 2022 zal de Wet Open Overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Met de komst van de Woo wordt het recht op toegang tot publieke informatie in de Nederlandse wetgeving verankerd.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Onvoorziene omstandigheden en corona; licentievergoeding Buma

31 jan. 2022

Kan een gedwongen winkelsluiting als gevolg van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen met zich meebrengen dat een winkelier voor die periode geen licentievergoedingen hoeft te betalen aan vereniging Buma voor het muziekgebruik in zijn winkel? De winkelier maakt in die periode immers geen door Buma beheerde muziek openbaar. De rechtbank Rotterdam boog zich recentelijk over deze vraag.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Bedrijfsgeheimen? Neem adequate beschermingsmaatregelen!

31 jan. 2022

Bescherming van bedrijfsgeheimen is doorgaans van groot belang voor bedrijven. In de praktijk gaat dat echter niet altijd goed. Alleen informatie die voldoet aan de voorwaarden uit de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) is namelijk aan te merken als ‘bedrijfsgeheim’. In een recente kwestie oordeelde de rechtbank Limburg dat de informatie van de eisende partij – MSI – geen bedrijfsgeheim is. MSI kon dan ook geen beroep doen op wettelijke bescherming van haar bedrijfsgeheimen.

Lees verder