Nieuwsbrief

Elferink & Kortier Advocaten stuurt haar abonnees regelmatig een nieuwsbrief. Daarin berichten wij over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo bent u dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in IE-, ICT- en Privacyrecht. Klik op de link die onderaan op onze website staat om u ook aan te melden voor de nieuwsbrief.

Intellectueel eigendom

AI-generator voor digitale kunstwerken aangeklaagd wegens auteursrecht-inbreuk

31 jan. 2023

Programma's als chatbot ChatGPT en kunstgenerator DALL-E zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Het zijn vormen van AI. Recent zijn echter in de VS enkele ontwikkelaars van AI-generatoren voor digitale kunstwerken aangeklaagd wegens auteursrechtinbreuk. Voor het 'trainen' van de AI zijn namelijk miljarden online-plaatjes van kunstwerken gebruikt en daarmee zouden auteursrechten zijn geschonden. Met deze online kunstgeneratoren kunnen met eenvoudige geschreven commando’s digitale kunstwerken worden gecreëerd. Deze tools zijn het afgelopen jaar enorm populair geworden in de VS. Ook de bekende beeldbank Getty Images is een procedure gestart in Londen wegens onrechtmatig gebruik van haar beeldbank door een AI-generator.

Lees verder
Privacy

Kritiek AP op plan centrale opslag paspoortgegevens. Wat kan uw organisatie daar van kan leren?

31 jan. 2023

Deze week verscheen in het nieuws dat de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘AP’) kritisch is op het plan van het kabinet om één grote centrale database aan te leggen waarin alle paspoortgegevens van alle Nederlanders worden bewaard. Wat speelt er en waarom is dit ook relevant voor de database van uw organisatie?

Lees verder
ICT-recht

Voorstel AI-verordening: balans tussen innovatie en bescherming grondrechten?

31 jan. 2023

De meeste mensen hebben inmiddels wel gehoord van artificial intelligence oftewel kunstmatige intelligentie, kort gezegd ook wel “AI”. Programma's als chatbot ChatGPT en kunstgenerator DALL-E zijn veel in het nieuws. Europa ziet in AI veel goeds, maar ook risico’s. In dat kader heeft de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel gepubliceerd om burgers te beschermen tegen de risico’s van AI en daarnaast innovatie te stimuleren voor AI-toepassingen. Dit wetgevingsvoorstel is vastgelegd in een concept verordening met betrekking tot AI waarvan het de bedoeling is dat deze rechtstreeks zal werken in de lidstaten op moment van inwerkingtreding. Hoe wil Europa dit gaan aanpakken en wat kunnen bedrijven die AI gebruiken alvast doen om zich hierop voor te bereiden?

Lees verder
Overig

Nieuwe wet- en regelgeving en ander belangrijk IE-, ICT- en privacy-nieuws, een update

22 dec. 2022

Er gebeurt weer het nodige in de wereld van ICT, IE en privacy. Wat komt er aan?

Lees verder
Privacy

Denk aan de privacy van uw klanten en voorkom (massa)claims!

22 dec. 2022

Twitter is sinds de overname door Elon Musk veel in het nieuws. Naast Donald Trump die weer mag terugkeren, duizenden ontslagen medewerkers en betaalde blauwe vinkjes, hangt Twitter ook een massaclaim boven het hoofd. Een Nederlandse privacystichting ‘Stichting Data Bescherming Nederland’ dreigt Twitter namelijk voor de rechter te slepen wegens schending van de privacy van haar gebruikers. Volgens de stichting heeft Twitter (via haar dochteronderneming Mopub) tussen 2013 en 2021 van miljoenen mensen de privacy geschonden door tracking-cookies te plaatsen op verschillende apps. Op die manier werden niet alleen persoonlijke gegevens van gebruikers van Twitter verzameld, maar ook van mensen die geen Twitter gebruiken. Deze gegevens zouden ook zijn door verhandeld aan derden.

Lees verder
Intellectueel eigendom

'Auteurloze' werken, een vrijbrief voor openbaarmaking?

23 nov. 2022

Bij een zaak voor de rechtbank Amsterdam stond onlangs een boek centraal. De auteur daarvan was onbekend, althans dat dacht men. De Koninklijke Bibliotheek (hierna: KB), wier taak het is om de nationale bibliotheek collectie van Nederland te beheren en in stand te houden, heeft het boek (hierna: het Boek) gratis ter beschikking gesteld op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. De auteur van het Boek (hierna te noemen: ‘Eiser’) meldt zich later toch en meent dat de KB inbreuk heeft gemaakt op zijn auteursrecht door het Boek zonder toestemming gratis aan te bieden op de website. Hij stapt naar de rechter.

Lees verder
Privacy

Immateriële schadevergoeding na datalek, is dat mogelijk?

23 nov. 2022

Afgelopen augustus speelde een zaak bij de Rechtbank Noord-Holland. In die zaak kwam de vraag aan de orde of beweerdelijk geleden immateriële schade wegens een datalek voor vergoeding in aanmerking kan komen. De betrokkene (hierna: eiseres) was bang dat derden haar (medische)gegevens hadden kunnen inzien en ervoer daardoor stress- en angstklachten. Daarbij was ze bevreesd dat criminelen haar gegevens zouden gebruiken voor bijvoorbeeld identiteitsfraude. Kan ze die schade verhalen? Lees verder voor het oordeel van de rechtbank.

Lees verder
Overig

Nieuwe wet- en regelgeving en ander belangrijk IE-, ICT- en privacy-nieuws.

30 sep. 2022

Er staat weer het nodige op stapel in de wereld van ICT, IE en privacy. Wat komt er aan?

Lees verder
Intellectueel eigendom

Licentienemer van octrooi-, merk, model- of auteursrechten? Denk aan de handhavingsmogelijkheden!

30 sep. 2022

Hebt u een licentie voor het mogen gebruiken van bijvoorbeeld een merkrecht van een ander? Of een octrooi? Heeft u er wel eens over nagedacht welke partij er moet optreden tegen inbreuk op dat recht? In dit bericht leggen wij u uit waarom dat daar over nadenken belangrijk is.

Lees verder
ICT-recht

Failliet en administratie in de cloud? Hoe krijgt de curator toegang?

30 sep. 2022

Recent speelde bij de rechtbank Amsterdam een interessante kwestie. In april 2022 is een bedrijf (door de rechtbank geanonimiseerd als bedrijf X) failliet verklaard. Het bedrijf had banden met Rusland en werd daarom geraakt door Westerse sancties. Zoals in elk faillissement stelt de rechtbank curatoren aan die het faillissement moeten afwikkelen. Om hun werk goed te kunnen doen moeten de curatoren toegang hebben tot de bedrijfsadministratie. Volgens de curatoren staat een groot en essentieel deel van de bedrijfsadministratie van bedrijf X in de cloud bij Microsoft. Microsoft had echter de cloudomgeving van bedrijf X afgesloten en gaf de curatoren geen toegang. De curatoren stapten daarop naar de rechter.

Lees verder