Nieuwsbrief

Elferink & Kortier Advocaten stuurt haar abonnees regelmatig een nieuwsbrief. Daarin berichten wij over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo bent u dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in IE-, ICT- en Privacyrecht. Klik op de link die onderaan op onze website staat om u ook aan te melden voor de nieuwsbrief.

Privacy

Rechtbank veegt boete Autoriteit Persoonsgegevens van tafel

31 okt. 2023

Onlangs heeft de Rechtbank Amsterdam een boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had opgelegd aan krantenuitgever DPG Media, van tafel geveegd. De rechtbank Amsterdam heeft besloten de boete van 525.000 kwijt te schelden, maar bevestigt wel de overtreding. Hoe zit dat precies?

Lees verder
Intellectueel eigendom

De strijd tussen de HEMA letterkrat en de Lidl letterkrat

31 okt. 2023

Een werk in de zin van de Auteurswet kan auteursrechtelijke bescherming genieten. Maar wat als een product geen werk in die zin is, en daarmee dus niet door het auteursrecht wordt beschermd? Is er dan een “vangnet”? De in de rechtspraak ontwikkelde leer van de slaafse nabootsing, geeft die mogelijkheid eventueel. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich recent uitgelaten over een geschil tussen Hema en Lidl, waarin onder andere dit leerstuk aan bod komt. Wat leert ons dat?

Lees verder
Overig

Bedrijfsovernames en -investeringen. Doe een DD-onderzoek, ook op het gebied van IE, ICT en Privacy!

28 sep. 2023

De meeste bedrijven willen zich zo goed mogelijk presenteren, zowel voor klanten, maar ook voor potentiële overname kandidaten of investeerders. Er zijn zelfs bedrijven die worden opgericht met het doel zich zodanig in de kijker te spelen dat andere bedrijven het willen overnemen/kopen. Aan het investeren in een bedrijf kleven echter risico's voor de investeerder. Wat koop je nu precies? Een bedrijf kan zich erg aantrekkelijk presenteren, maar achter de schermen hoeft niet alles te zijn wat het lijkt. Hoe voorkom je dat je als investeerder (koper) ‘een kat in de zak’ hebt gekocht? De koper doet er goed aan voorafgaand aan de overname van, of investering in een bedrijf een due diligence-onderzoek (hierna: ‘DD-onderzoek) te laten uitvoeren. Juist ook op het gebied van intellectuele eigendom, ICT-recht en privacy. Waarom? Dat leggen we u hierna verder uit.

Lees verder
ICT-recht

Digital Services Act (DSA) gedeeltelijk in werking getreden

28 sep. 2023

Op 25 augustus 2023 is de Europese verordening Digital Services Act (DSA) gedeeltelijk in werking getreden. Deze wetgeving heeft als doel de grondrechten van gebruikers op de negentien grootste online platforms beter te beschermen en tevens een gelijk speelveld voor bedrijven te bevorderen. De DSA wordt geleidelijk geïmplementeerd en de betrokken diensten hebben vier maanden de tijd om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de DSA.

Lees verder
Privacy

Een oogje in het zeil houden via een camera: is dat wel toegestaan?

28 sep. 2023

Tegenwoordig is een beveiligingscamera een veelvoorkomend accessoire aan de voordeur. Het blijkt kinderlijk eenvoudig om vervolgens vanaf een smartphone activiteiten in en rondom het huis in de gaten te houden. Op die manier worden bewoners in staat gesteld om te zien wie er voor hun deur staat, kan de zichtbaarheid van een camera ter preventie van inbraak helpen, en bovendien kan cameratoezicht verdachte activiteiten rondom een woning vastleggen. Echter, het plaatsen van camera’s kan op gespannen voet staan met het privacyrecht van buren of voorbijgangers. Wat mag wel en niet?

Lees verder
Privacy

Het nieuwe EU-US Data Privacy Framework voor doorgifte persoonsgegevens naar de VS

2 aug. 2023

Recent heeft de Europese Commissie een nieuw adequaatheidsbesluit vastgesteld voor doorgifte van persoonsgegevens naar de VS; het EU-US Data Privacy Framework. Met het framework wordt het voor Europese partijen weer makkelijker om persoonsgegevens te delen met partijen uit de Verenigde Staten. Het Framework is de opvolger van het EU VS Privacy Shield, dat na de Schrems II-uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2020 was komen te vervallen. Wat regelt het Framework anders dan voorgangers?

Lees verder
Intellectueel eigendom

Productfoto’s van chalets komen niet in aanmerking voor het auteursrecht

2 aug. 2023

Online advertenties en webshops staan er bol van: productfoto’s. Deze foto’s zijn bedoeld ter illustratie van de aangeboden producten. Vaak is het product zo objectief mogelijk afgebeeld, en afgezet tegen een neutrale achtergrond. Omdat consumenten een getrouwe weergave dienen te krijgen van het product, is er bij het maken van productfoto’s weinig ruimte voor artistieke vrijheden. Dat kan problemen opleveren in het geval dat deze productfoto’s elders worden overgenomen. Vanwege het gebrek aan vrije en creatieve keuzes die worden gemaakt bij het schieten van een productfoto, is het vaak zo dat er geen auteursrecht op deze foto’s rust. Ook in onderstaande zaak was deze problematiek aan de orde. In dit item zal kort worden besproken wat de relatie is tussen productfoto’s en het auteursrecht, en wat dit kan betekenen voor uw organisatie.

Lees verder
Intellectueel eigendom

IKEA in de politiek; parodie in het merkenrecht?

2 aug. 2023

Dat een politieke campagne uitmondt in een merkenrechtelijk geschil, gebeurt niet vaak. Toch was dit onlangs het geval in een Belgische twist tussen politieke partij Vlaams Belang en Zweedse meubelgigant IKEA. De Belgische rechter verzocht recent het Hof van Justitie om uitleg te geven over de vraag of de vrijheid van meningsuiting een geldige reden is om inbreuk te maken op een merkenrecht van een bekend merk. Verweerster Vlaams Belang heeft haar zogenoemde “IKEA-plan” voorgesteld als noodzakelijke hervorming van het asiel- en migratiebeleid in België. Het plan – dat staat voor “Immigratie Kan Echt Anders” – stelt een “Zweeds pakket” met migratiemaatregelen voor, waarmee zij op ludieke wijze en in de vorm van een politieke parodie verwijst naar IKEA.

Lees verder
ICT-recht

Algoritmerisico’s in beeld: AP en DCA brengen rapportage uit

2 aug. 2023

Discriminatie, willekeur of misleiding. Een handjevol risico’s dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan het licht brengt in haar nieuwe rapportage over de inzet van algoritmes. De AP heeft onlangs de eerste Rapportage algoritmerisico’s Nederland gepubliceerd. De rapportage brengt de huidige algoritmerisico’s en de effecten van de inzet van algoritmes in Nederland in beeld. Hieruit blijkt dat innovaties zoals intelligente chatbots en gebrekkig inzicht in bestaande algoritmes momenteel de belangrijkste risico’s van de inzet van algoritmes zijn.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Onduidelijkheid over geldigheid non-concurrentiebeding leidt tot afwijzing bij voorzieningenrechter

30 jun. 2023

Stel: een leverancier gaat een overeenkomst aan met een buitenlandse partij om zijn waren in dat land te verhandelen. Vervolgens loopt de verkoop niet. Om die reden besluiten partijen er een einde aan te breien en stellen zij een nieuwe overeenkomst op met afspraken over hoe zij uit elkaar gaan. Deze nieuwe afspraken kunnen dan invloed hebben op bepalingen uit de vorige overeenkomst, en deze als het ware ‘overschrijven’. Zo ook met een bepaling waarin staat dat na beëindiging een partij geen concurrerende handelsactiviteiten mag uitvoeren ten opzichte van de andere partij. Maar wat gebeurt er in de situatie dat er bij het ondertekenen van de nieuwe overeenkomst iets misgaat, bijvoorbeeld wanneer maar één partij zijn handtekening zet, maar er toch ook concrete aanwijzingen zijn dat de andere partij de overeenkomst impliciet heeft aanvaard? Welke bepalingen zijn dan van toepassing? En wat kunnen de juridische gevolgen zijn wanneer hierover onduidelijkheid bestaat?

Lees verder