Nieuwsbrief

Elferink & Kortier Advocaten stuurt haar abonnees regelmatig een nieuwsbrief. Daarin berichten wij over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo bent u dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in IE-, ICT- en Privacyrecht. Klik op de link die onderaan op onze website staat om u ook aan te melden voor de nieuwsbrief.

Privacy

Dubbelfunctie Functionaris Gegevensbescherming: belangenconflict of niet?

19 apr. 2024

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) oordeelde in februari 2023 dat er geen onverenigbaarheid bestaat tussen de functie van de functionaris voor de gegevensbescherming en andere functies. De combinatie van functies mag echter niet tot een belangenconflict leiden. In deze uitspraak verduidelijkt het HvJ EU wanneer er sprake kan zijn van zo’n belangenconflict.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Positiemerk Dr. Martens laarzen: Een verst(r)ikkende positie

19 apr. 2024

Een zwarte zoolrand met geel stiksel, aangebracht op een veterlaars? De wereldbekende Dr. Martens laarzen zijn inmiddels niet meer uit het modebeeld weg te denken. Onlangs waren ze onderwerp van een merkenrecht-geschil over de status van de gele stiksels. Schoenenfabrikant Airwair van de Dr.Martens laarzen, heeft het positiemerk voor veterlaarzen laten inburgeren voor enkel de zwarte of donkergekleurde laarzen, zo oordeelt het Hof. De bescherming strekt zich echter niet uit tot andersgekleurde laarzen.

Lees verder
Overig

Vissen naar bewijs met een inzageverzoek na bewijsbeslag

1 mrt. 2024

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 13 februari 2024 een uitspraak gedaan over het verkrijgen van inzage in documenten die na een bewijsbeslag door de deurwaarder in beslag waren genomen. Een bedrijf wilde inzage in inbeslaggenomen documenten om te bewijzen dat haar opdrachtgever de oorzaak was van een tegen haar gerichte ‘lastercampagne’. Waar ging deze zaak over en welke lessen kunnen we daar uit trekken?

Lees verder
Privacy

Rechter schrapt € 600.000,-- wifiboete Enschede. Elferink & Kortier Advocaten stond gemeente Enschede bij

9 feb. 2024

6 ton boete AP voor wifitellingen in Enschedese binnenstad is onterecht. Vrijdag 2 februari 2024 besliste de bestuursrechter dat Enschede de boete van zes ton die haar in 2021 was opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor het uitvoeren van wifitellingen niet hoeft te betalen. Elferink & Kortier Advocaten mocht de gemeente Enschede bijstaan in deze kwestie.

Lees verder
ICT-recht

Overheid maakt eigen visie generatieve AI bekend

30 jan. 2024

Op Nieuwjaarsdag 2024 publiceerde staatssecretaris Van Huffelen een rapport met daarin de overheidsbrede visie voor generatieve AI. Generatieve AI is een vorm van kunstmatige intelligentie (of Artificial Intelligence) waarmee de gebruiker nieuwe ‘content’ kan creëren, bijvoorbeeld in de vorm van tekst (zoals ChatGPT) en afbeeldingen (Dall-E). De overheid erkent dat het inzetten van generatieve AI bij het uitvoeren van haar publieke taak zowel kansen als risico’s met zich meebrengt. Zo kan het inzetten van generatieve AI leiden tot verdere werkgelegenheid en productiviteit, maar tegelijkertijd ook discriminatie in de hand werken en het verspreiden van misinformatie vereenvoudigen. Hieronder wordt kort de inhoud van het rapport besproken, waaruit blijkt hoe het kabinet wil anticiperen op de recente ontwikkelingen rondom deze technologie.

Lees verder
Privacy

Trackingcookies in strijd met grondrechten en de AVG?

30 jan. 2024

De rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs in een vonnis dat een technologiebedrijf niet langer tracking cookies op de computer en/of andere apparaten van een internetgebruiker mag zetten zonder diens toestemming, omdat dat in strijd zou zijn met grondrechten en de AVG. Wat zijn tracking cookies eigenlijk, hoe ziet het wettelijk kader van cookies eruit en wie is er verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het plaatsen van tracking cookies? In deze bijdrage gaan wij in op deze vragen.

Lees verder
ICT-recht

Onduidelijkheid in IT-overeenkomst komt IT-leverancier duur te staan

30 jan. 2024

Hoe interpreteert een rechter een tussen twee partijen gesloten overeenkomst? In de rechtspraak is dit vaak onderwerp van discussie. Ook recent was het weer raak in een IT-geschil. De belangrijkste discussie tussen partijen ging over wat zij nu precies zijn overeengekomen. De rechter deed uitspraak over hoe de overeenkomst moet worden uitgelegd.

Lees verder
Privacy

Kritiek AP op voorstel Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

30 jan. 2024

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bezwaren geuit tegen het wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. Het voorstel leidt tot grootschalige dataverzameling in de jeugdzorg, maar de AP geeft aan dat de noodzaak voor het gebruiken van deze privacygevoelige data nog niet voldoende is aangetoond.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Pictoright dagvaardt Meta wegens grootschalige auteursrechtinbreuk

30 jan. 2024

Onlangs heeft de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Pictoright techbedrijf Meta – het bedrijf achter Facebook - gedagvaard wegens auteursrechtinbreuk. De organisatie stelt dat Meta zijn wettelijke verplichtingen tegenover de door Pictoright vertegenwoordigde beeldmakers niet nakomt.

Lees verder
ICT-recht

EU-akkoord over de AI-Act

15 dec. 2023

Op 9 december was het dan zo ver: de leden van het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over de AI-Verordening. Door de introductie van de AI-verordening profileert de Europese Unie zich nu al een pionier op het wereldtoneel als het gaat om het reguleren van kunstmatige intelligentie. In de onderhandelingen dreigde de verordening nog te worden afgezwakt onder druk van de Techlobby. Zo bepleitten Frankrijk, Duitsland en Italië vorige maand dat de meest krachtige AI-modellen niet onder de wet zouden hoeven te vallen. Dit lijkt met het nieuwe akkoord nu van de baan.

Lees verder