Privacyverklaring

Als expert op het gebied van privacy vindt Elferink & Kortier Advocaten uw privacy vanzelfsprekend heel belangrijk. Wij verwerken op onze website beperkt persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval u ons contactformulier invult. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw gegevens omgaan.

Elferink & Kortier Advocaten B.V. is de beheerder van de website www.elferinkkortier.nl. Zij is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op deze website.

Elferink & Kortier Advocaten B.V. is gevestigd te (7418 ET) Deventer aan de Keulenstraat 12. Zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67387950. Elektronisch zijn wij bereikbaar via [email protected], telefonisch via: 0570 - 75 85 00. Indien u vragen heeft over de wijze waarop Elferink & Kortier Advocaten omgaat met uw persoonsgegevens kunt u zich tot ons wenden via een van de voornoemde kanalen. 

Elferink & Kortier advocaten verzamelt uw persoonsgegevens indien u die zelf invult in het contactformulier. De persoonsgegevens die wij dan verzamelen zijn uw naam, uw e-mailadres en - voor zover van toepassing - de vraag die u stelt of de opmerking die u maakt. Elferink & Kortier Advocaten verwerkt deze gegevens alleen om met u in contact te komen naar aanleiding van de door u verstrekte informatie en ten behoeve van haar (dossier)-administratie. Vanzelfsprekend zal Elferink & Kortier Advocaten deze informatie niet ter beschikking van derden brengen. Elferink & Kortier Advocaten treft waarborgen om uw gegevens te beschermen. Elferink & Kortier Advocaten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. 

Indien u uw persoonsgegevens verstrekt heeft u een aantal rechten. Zo kunt u ons verzoeken u mede te delen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u verzoeken om verwijdering of wijziging van de persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel via (links op) deze website kunnen worden bezocht.

Cookies

Elferink & Kortier Advocaten maakt gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken te kunnen bijhouden en om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de website. Wij plaatsen geen tracking cookies.

Deventer 1 januari 2017