Nieuwsbrief

Elferink & Kortier Advocaten stuurt haar abonnees regelmatig een nieuwsbrief. Daarin berichten wij over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo bent u dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in IE-, ICT- en Privacyrecht. Klik op de link die onderaan op onze website staat om u ook aan te melden voor de nieuwsbrief.

ICT-recht

Aansprakelijkheidsbeperking in een ICT-contract; Vonnis over uitleg van het exoneratiebeding

19 nov. 2019

Op 16 oktober jl. heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een geschil over een exoneratiebeding in een ICT-overeenkomst tussen Ctac (ICT-leverancier) en Leaseweb (hostingprovider). Ctac stelde in die kwestie dat het exoneratiebeding zo moet worden uitgelegd dat partijen aansprakelijkheid voor álle vermogensschade hebben uitgesloten. De rechter gaat daar echter niet in mee, en veroordeelt Ctac (onder meer) tot het betalen van een schadevergoeding van ruim €1,25 miljoen aan Leaseweb. Hoe kwam de rechter tot dit oordeel?

Lees verder
Privacy

Persoonsgegevens verwerken; is het altijd slim om toestemming te vragen?

19 nov. 2019

In onze praktijk lopen we er vaak tegen aan; cliënten die aan allerlei betrokkenen toestemming vragen om hun persoonsgegevens te mogen verwerken. Is dat wel altijd verstandig?

Lees verder
ICT-recht

Gebrekkige informatie in apps; wie is er verantwoordelijk?

19 nov. 2019

Voor iedere toepassing lijkt er tegenwoordig wel een app te zijn ontwikkeld die men op zijn of haar telefoon kan gebruiken. Maar wat als die apps onjuiste informatie tonen? Dat de gevolgen van onjuiste informatie groot kunnen zijn, blijkt wel uit een zaak die recent bij het Gerechtshof Den Bosch is voorgekomen. Wie draait er op voor de schade die ontstaat als de gebruiker uitgaat van onjuiste informatie die in de app wordt getoond?

Lees verder
Intellectueel eigendom

(Mislukte) automatiseringsprojecten: hoe een conflict te voorkomen?

15 okt. 2019

Automatiseringsprojecten kunnen tijdrovende, complexe en kostbare projecten zijn. Goede afspraken die nauwgezet worden vastgelegd in een overeenkomst zijn daarbij onontbeerlijk. Helaas verlopen automatiseringen in de praktijk niet altijd vlekkeloos. Vaak is voor afnemers niet duidelijk wat van IT-leveranciers mag én kan worden verwacht. Van cliënten krijgen wij regelmatig de vraag hen bij te staan in een conflict over een mislukte automatisering. Dergelijke conflicten zijn vrijwel altijd complex en lastig te doorgronden. Bovendien, niets is zo vervelend als een conflict. Vaak streven partijen tegenovergestelde belangen en doelen na. Hoe kunt u voorkomen dat automatiseringsprojecten mislukken? Wat als het resultaat niet aan uw verwachtingen voldoet? Voor zowel afnemer als automatiseerder is het goed om te weten dat de rechter in geschillen over mislukte automatiseringen de prestatie van de IT-leveranciers vaak aan de hand van hun zorgplicht beoordeeld. Wat houdt die zorgplicht in?

Lees verder
Privacy

Reikwijdte van het inzagerecht onder de AVG

15 okt. 2019

Iedere betrokkene (i.e. de persoon op wie de gegevens betrekking hebben) heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens die een bedrijf of instantie over hem of haar verwerkt. Wat houdt dat recht in? Daarover heeft het Hof Den Haag op 17 september jl. een arrest gewezen. Dat geeft ons nader inzicht in de reikwijdte van het inzagerecht onder de AVG.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Uitvinden in samenwerkingsverband: risico’s en valkuilen

15 okt. 2019

“Grote ontdekkingen en verbeteringen zijn altijd het gevolg van de samenwerking tussen vele denkvermogens”, zei Alexander Graham Bell (de uitvinder van de telefoon) ooit. Een samenwerkingspartner kan u bijvoorbeeld verder helpen door kennis te delen of geld te investeren. Maar hoe voorkomt u dat wanneer uit de samenwerking een uitvinding ontstaat, de ander er met het octrooi vandoor gaat?

Lees verder
Privacy

Is de Autoriteit Persoonsgegevens altijd verplicht tot handhaving?

15 okt. 2019

De rechtbank Midden-Nederland boog zich onlangs over de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) altijd verplicht is tot handhaving bij een verzoek daartoe. In dit geval ging het om de NS. De NS zou de privacy van reizigers schenden en daarmee de voorloper van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – de Wet bescherming persoonsgegevens – overtreden.

Lees verder
ICT-recht

Beëindigen IT-overeenkomst? Denk aan de exit!

17 sep. 2019

Afnemers van IT-diensten kunnen voor hun bedrijfscontinuïteit erg afhankelijk zijn van hun IT-leverancier. Wat nu als de IT-leverancier de overeenkomst opzegt, maar de afnemer meer tijd nodig heeft om over te stappen naar een andere leverancier? Kan de afnemer verlenging van de IT-overeenkomst afdwingen? Of de medewerking van de IT-leverancier verlangen om over te stappen? Deze vragen kwamen onlangs aan de orde in een zaak bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht.

Lees verder
Privacy

Inzagerecht studenten in examengegevens

17 sep. 2019

Kunnen studenten hun recht op inzage op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitoefenen om examengegevens in te zien? De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag boog zich onlangs over deze vraag. In deze zaak wilde de student een aantal door hem gemaakte examens inzien, met inbegrip van de daarbij gemaakte schriftelijke opmerkingen van de examinator. De onderwijsinstelling was echter van mening dat de student alle gelegenheid heeft gehad om deze examens in te zien. De student heeft daarvan geen gebruik gemaakt. De onderwijsinstelling meende daarom dat deze student geen recht meer heeft op inzage in deze examens. Daarop is de student naar de rechter gestapt.

Lees verder
Privacy

Eerste schadevergoeding voor AVG-overtreding toegekend

17 sep. 2019

Voor de zomer heeft de rechtbank Overijssel de gemeente Deventer veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 500,-, voor het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alhoewel het niet om een aanzienlijk bedrag gaat, is dit de eerste civielrechtelijke schadevergoeding die in Nederland is toegekend op grond van de AVG.

Lees verder