Nieuwsbrief

Elferink & Kortier Advocaten stuurt haar abonnees regelmatig een nieuwsbrief. Daarin berichten wij over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo bent u dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in IE-, ICT- en Privacyrecht. Klik op de link die onderaan op onze website staat om u ook aan te melden voor de nieuwsbrief.

ICT-recht

Corona en de gevolgen voor uw (ICT-) contracten

16 mrt. 2020

De gevolgen van het coronavirus voor de maatschappij zijn enorm. Uiteraard hopen we allemaal dat de maatregelen die de Rijksoverheid heeft aangekondigd om de uitbraak van het virus te beteugelen, effect zullen sorteren. In dat perspectief lijken de thans getroffen maatregelen een kleine opoffering te zijn voor ons, gezonde mensen. Desalniettemin heeft de uitbraak van het coronavirus ook zeer verstrekkende economische gevolgen. De economie is wereldwijd voor een groot deel stil komen te liggen en dat zullen veel bedrijven en organisaties gaan merken. De eerste berichten daarover bereiken ons reeds. In onze praktijk zien wij namelijk dat voorgenomen ICT-investeringen op de tocht komen te staan. De kosten van dergelijke trajecten, maar ook de personele gevolgen van het coronavirus zijn daar de oorzaak van. Wat zijn de (on)mogelijkheden voor u als afnemer of leverancier van ICT-diensten? Kunt u van het ICT-contract af? Kunt u de implementatie tijdelijk opschorten?

Lees verder
Privacy

Privacy op de werkvloer: hoe om te gaan met corona?

16 mrt. 2020

Het coronavirus heeft een enorme impact. Het is werkgevers er alles aan gelegen om te voorkomen dat medewerkers besmet raken met dit virus. Mag je als werkgever aan een medewerker met een verkoudheid vragen naar zijn gezondheid? Mag je medewerkers controleren door hun temperatuur op te nemen? Kortom; hoe zit het met corona en privacy?

Lees verder
Intellectueel eigendom

Tweedehands verkoop van merkproducten; kan de merkhouder zich daartegen verzetten?

16 mrt. 2020

Kan een merkhouder derden verbieden om de door haar op de markt gebrachte producten verder te gebruiken en te verhandelen? Kan Ford bijvoorbeeld de tweedehands verkoop van auto’s van het merk Ford verbieden? In beginsel kan Ford dat niet. Of zijn er toch uitzonderingen?

Lees verder
ICT-recht

Cybercrime: wat is het en wat kunt u ertegen doen?

16 mrt. 2020

Wij zijn in hoge mate afhankelijk van digitale dienstverlening. Daardoor zijn wij ook steeds kwetsbaarder voor cybercriminaliteit. Uit het onderzoek “Digitale Veiligheid en Criminaliteit 2018” van het CBS blijkt dat in 2018 ruim 1,2 miljoen mensen hebben aangegeven slachtoffer te zijn geweest van digitale criminaliteit. Maar wat is cybercrime eigenlijk en hoe erg zijn de gevolgen? Is het vooral een ver-van-mijn-bed-show of kan het u ook treffen? In het huidige corona-tijdperk is er een stevige toename van nepmails over corona gesignaleerd waarmee cybercriminelen inloggegevens proberen te ontfutselen. Hoe kunt u zich hier juridisch tegen wapenen?

Lees verder

Continuïteit Elferink & Kortier Advocaten bij maatregelen rondom het coronavirus

16 mrt. 2020

Lees verder
Intellectueel eigendom

Mag een concurrent mijn merk- of handelsnaam gebruiken in Google Ads?

29 jan. 2020

U kent ze vast wel: de advertenties die in Google boven of rechts van uw zoekresultaten verschijnen. Deze advertenties zijn afkomstig van Google Ads, een advertentieprogramma van Google. Google biedt hiermee de mogelijkheid om op bepaalde zoektermen (ook wel ‘adwords’ genoemd) te adverteren. Stel bijvoorbeeld dat u op de term ‘matras’ zoekt in Google, dan verschijnen er een aantal advertenties van aanbieders van matrassen. Maar wat nu als uw concurrent uw merk- of handelsnaam als adword heeft geregistreerd, en dus op uw naam adverteert? Mag dat zomaar?

Lees verder
Intellectueel eigendom

Architect en Auteursrecht

29 jan. 2020

Kan een architect zich verzetten tegen aantasting van zijn bouwwerk met een beroep op zijn auteursrechten? De Hoge Raad oordeelde dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van het oorspronkelijke bouwwerk mogen worden aangetast, indien daar een goede reden voor is. Een goede reden is bijvoorbeeld een verandering van de gebruiksfunctie van een bouwwerk na verloop van tijd. Mirjam Elferink en Laura de Bont van Elferink & Kortier Advocaten schreven over deze kwestie voor het Tijdschrift Bouwrecht. Zij geven daarin onder meer een overzicht van de rechten van de architect.

Lees verder

Kennissessies voorjaar 2020

29 jan. 2020

Heeft u zich al aangemeld voor onze kennissessies?

Lees verder
Privacy

Het recht op informatie: een botsing tussen AVG en Archiefwet?

29 jan. 2020

‘Overheden’ zijn op grond van de Archiefwet verplicht om diverse (digitale) documenten te archiveren en voor langere tijd in een archief te bewaren. Archiveren houdt meer in dan alleen het bewaren van informatie. Het brengt ook mee dat informatie op duurzame wijze toegankelijk – en dus in beginsel openbaar - wordt gemaakt en gehouden. Niet alle informatie wordt echter blijvend bewaard. Voor overbrenging naar een zogenaamde archiefbewaarplaats dient de archiefinstelling daar eerst een selectie in te maken. Overigens dient het begrip ‘overheid’ in dit verband ruim te worden opgevat. Ook ziekenhuizen of onderwijsinstellingen vallen, voor zover zij een publieke taak uitvoeren en in die zin een ‘bestuursorgaan’ in de zin van de Algemene wet bestuursrecht zijn, onder dat begrip en hebben dus een (gedeeltelijke) archiefplicht op grond van de Archiefwet.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Auteursrecht op aan de muur getapete banaan?

20 dec. 2019

Grote kans dat u het bananenkunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Cattelan onlangs voorbij hebt zien komen: een banaan die met tape aan de muur is geplakt. Het kunstwerk is voor maar liefst 120.000 dollar verkocht. Een Nederlandse studente beweert echter dat zij het idee van de getapete banaan al in 2013 bedacht heeft. Zou het kunstwerk van Cattelan een inbreuk op haar auteursrecht kunnen zijn?

Lees verder