Publicaties

De advocaten van Elferink & Kortier publiceren regelmatig over uiteenlopende onderwerpen, gerelateerd aan het intellectueel eigendom, het ICT-recht en privacy. U vindt hier alle relevante publicaties.

Een schat aan nieuwe mogelijkheden

Elsevier, bijlage TerZake, Oktober 2016

Interview Mirjam Elferink in Elsevier over juridische ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie. Over pionieren, digitalisering, privacy en digitale expertise.

Download

Help! Een meldplicht datalekken

Overheidsdocumentatie (OD), nummer 4,, mei 2016

Download

Cybercrime: wat is het en wat kunt u er tegen doen?

Jonge Balie Congres-bundel, 2014

Download

Help, een datalek!

Twentevisie, nr.1,, februari 2016

Download

'Brede' meldplicht datalekken, preventie en privacy

Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB), nummer 7, 2013

Download

'Eenieder wordt geacht de wet te kennen', geldt dat ook voor NEN-normen?

Berichten Industriële Eigendom, januari 2013

Beperkt artikel 11 Auteurswet zich tot werken opgesteld en afkomstig van de openbare macht?

Download

Annotatie bij HR 22-06-2012 (Knooble / Staat)

AMI, 2013/1

Download

Implicaties van de Amerikaanse Patriot Act

Fenedexpress nr. 373, januari 2013

Steeds meer bedrijven en organisaties brengen hun (persoons)gegevens naar de cloud. Daarmee verplaatsen zij gegevens van hun eigen interne bedrijfsnetwerk en –servers naar het internet. In dit artikel gaat Mirjam Elferink nader in op de vraag of de overstap naar cloud computing consequenties heeft voor de toegang tot (persoons)gegevens door buitenlandse overheden.

Download

De nieuwe Europese privacyregels, bent u er klaar voor?

Globe Magazine, nr. 389,, juli/augustus 2014

Download

Aanbeveling voor de procedure voor een medisch deskundigenbericht

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2005, nummer 2

Download