Martijn Kortier

Martijn Kortier is gespecialiseerd in het procederen en adviseren met betrekking tot het brede scala aan intellectuele eigendomsrechten, ICT-contracten, (software-)licenties, privacy, telecomrecht, domeinnamen en cloudrecht.

Martijn Kortier

Martijn was voorheen als advocaat werkzaam bij een groot advocatenkantoor in de regio, op de sectie IE, ICT-recht en privacy. Daarvoor was hij tijdens zijn studie werkzaam als juridisch medewerker bij een ICT- en privacyrecht nichekantoor.

Hij heeft veel ervaring met het adviseren van start-ups en scale-ups op het gebied van intellectuele eigendom; bijvoorbeeld in het geval van overnames en het aantrekken van investeerders. Tevens adviseert hij diverse soorten ondernemingen - groot en klein - in zaken met betrekking tot onder meer het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht, ICT-contracten en privacy.

Martijn procedeert daarnaast in IE en ICT-recht kwesties en is lid van de door de Orde van Advocaten met een kwaliteitskeurmerk toebedeelde specialisatieverenigingen Vereniging voor Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA): www.viepa.nl en de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A): www.vpr-a.nl.

Tevens is hij lid van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) en de Vereniging Privacy Recht (VPR).

Zaken waarbij het creatieve samen komt met het juridische - zoals de ontwikkeling en handhaving van intellectuele eigendomsrechten - hebben zijn bijzondere interesse.

Hoe zien anderen Martijn?

Martijn is betrouwbaar, geïnteresseerd en ad rem. Hij verdiept zich graag in de wensen en de belevingswereld van de cliënt. Hij is toegankelijk en communiceert op heldere wijze.