Help! Ik word beticht van IE-inbreuk

U heeft een sommatiebrief ontvangen waarin u wordt beticht van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een ander. U bent zich echter van geen kwaad bewust. Hoe moet u reageren? Wat zijn uw rechten? In veel gevallen wordt een zogenaamde ‘onthoudingsverklaring’ meegestuurd waarin u onder meer wordt gevraagd te verklaren dat u de inbreuk per direct zult staken. Moet u deze verklaring juist wel of niet tekenen? Wat zijn daarvan de gevolgen?

28 aug. 2017

Vragen die onze cliënten vaak aan ons stellen. De ene keer als ontvanger van een sommatiebrief, in de hoedanigheid van vermeend inbreukmaker. De andere keer als rechthebbende die opkomt voor zijn intellectuele eigendomsrechten en die een dergelijke sommatiebrief wil versturen. Onder intellectuele eigendomsrechten (ook wel IE-rechten) worden onder meer auteurs-, octrooi-, merken- modellen- of handelsnaamrechten verstaan.

Aandachtspunten

In dit blog geven wij u een aantal aandachtspunten waar u op moet letten in het geval dat u zo’n sommatiebrief ontvangt:  

  • Controleer of de afzender ook daadwerkelijk de rechthebbende is met betrekking tot de rechten waar hij een beroep op doet. Voor onder meer het merken-, octrooi- en modellenrecht geldt een registratievereiste. Men kan in de openbare registers checken wie bijvoorbeeld de houder is van een octrooi of een merk. Onder omstandigheden kunnen ook licentiehouders optreden tegen inbreuken op de IE-rechten waarvoor zij een gebruiksrecht (ook wel licentie genoemd) hebben verkregen.
  • Ga na of u ook daadwerkelijk inbreuk maakt. Niet zelden worden sommatiebrieven enkel gestuurd om concurrenten dwars te zitten. Ook al lijkt uw product of uw uiting op dat van een ander, dat wil nog niet zeggen dat u daarmee (ongeoorloofde) inbreuk maakt op de rechten van die ander of dat u onrechtmatig handelt. Wanneer u bijvoorbeeld een handelsnaam gebruikt die lijkt op die van een andere onderneming kan dat weliswaar vervelend zijn voor die partij, u maakt echter pas inbreuk op het moment dat er sprake is van verwarring tussen beide ondernemingen en er bovendien nog aan aanvullende criteria wordt voldaan.
  • In sommatiebrieven wordt vaak niet enkel het staken van de inbreuk of het onrechtmatig handelen gevorderd. Bijna in alle gevallen vraagt men ook om vergoeding van de geleden schade en van de gemaakte juridische kosten. Die schade – en de hoogte daarvan - zal men echter wel moeten onderbouwen en aannemelijk moeten maken. Dat moet in een procedure immers ook. Betreft het een puur IE-rechtelijke kwestie dan geldt dat een in het ongelijk gestelde partij in beginsel alle redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten moet vergoeden. Met andere woorden; er is enige basis om vergoeding van de gemaakte (juridische) kosten te kunnen verlangen. Men moet echter niet uit het oog verliezen dat het vaak maar de vraag is óf er inbreuk wordt gemaakt én of u in het uiterste geval in het ongelijk zult worden gesteld door een rechter.
  • Alleen al in het kader van het voorgaande is het van het hoogste belang dat u niet zonder meer een onthoudingsverklaring tekent. Ook al denkt u dat u fout zit, het loont altijd de moeite om de onthoudingsverklaring – net als overigens de kwestie in zijn algemeenheid - te laten toetsen door een gespecialiseerde IE-advocaat. Wanneer u klakkeloos een onthoudingsverklaring zou tekenen erkent u dat u inbreuk heeft gemaakt. Voor de rechthebbende is het vervolgens een ‘koud kunstje’ om schade en kosten te verhalen. Uw inbreukmakend handelen staat dan immers al vast.

Kortom

Voorkom gedoe achteraf. Laat een ontvangen sommatiebrief altijd checken door een gespecialiseerde IE-advocaat. Elferink & Kortier Advocaten is gespecialiseerd in IE, ICT-recht en Privacy. Haar meerwaarde zit in de kennis en ervaring van dit soort zaken en in het feit dat beide advocaten lid zijn van de door de Orde van Advocaten erkende Vereniging van Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA). In veel gevallen blijkt dat de (omvang van de) claim niet terecht is. In de wet- en regelgeving en in de rechtspraak zijn immers vele ‘mitsen en maren’ geformuleerd. Laat u zich in geen enkel geval afschrikken door dreigende taal of een aankondiging van rechtsmaatregelen. Mocht daar toch aanleiding toe bestaan, dan kunt u op ons advies immers altijd nog inbinden.

Zie voor meer informatie de IE-pagina op onze website.