Mag ik een afbeelding of YouTube-filmpje op mijn website embedden?

Stel, u wilt op uw website verwijzen naar een afbeelding of YouTube-filmpje van iemand anders. Mag u deze afbeelding of video dan embedden op uw website? Of moet u daarvoor eerst toestemming vragen aan de rechthebbende? In de praktijk blijkt hier de nodige discussie over te bestaan.

1 jul. 2020

Wat is embedden?

Embedden is het insluiten van content – zoals een afbeelding of video – die ergens anders gepubliceerd is. Je hoeft de content dan niet te downloaden en uploaden, maar het lijkt wel net alsof de content op jouw website staat. Stel bijvoorbeeld dat je een YouTube-filmpje op je website embedt, dan lijkt het dus net alsof dit filmpje op jouw website staat. Wordt de content echter verwijderd op de plek waar jij de content vandaan hebt gehaald, dan is deze ook niet langer op jouw website te zien.

Auteursrecht

Afbeeldingen en video’s zijn in de regel aan te merken als auteursrechtelijk beschermde werken. Dit betekent dat ze niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd mogen worden zonder toestemming van de rechthebbende. Betekent dit dan ook dat je niet mag embedden zonder toestemming van de rechthebbende?

Wel toegestaan..

Het Hof van Justitie heeft op 13 februari 2014 een uitspraak gedaan over het plaatsen van hyperlinks (zaak C-466/12, Svensson e.a. tegen Retriever). Een hyperlink is een aanklikbare link naar een bepaalde website of webpagina. Volgens het Hof van Justitie mag je hyperlinken naar werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn, zonder toestemming van de rechthebbende. De internetgebruikers die toegang hebben tot het werk door middel van de hyperlink, hadden immers ook al rechtstreeks toegang tot het werk op de website waar het werk oorspronkelijk werd gepubliceerd.

Deze uitspraak lijkt ons rechtens niet juist. Uit de uitspraak van het Hof van Justitie blijkt immers dat het tonen van content op een website die elders vrij beschikbaar is, niet is aan te merken als een auteursrechtinbreuk. Wel kan worden afgevraagd of embedden in iedere vorm is (of zou moeten worden) toegestaan. Het lijkt immers net alsof de content op de embeddende website staat, waardoor voor de internetgebruiker feitelijk geen verschil te zien is met het gebruik van een geüploade afbeelding (hetgeen zonder toestemming van de rechthebbende wel een auteursrechtinbreuk op zou kunnen leveren). Content van anderen zou op die manier met commercieel oogmerk of zelfs misleidend kunnen worden gebruikt.

Het blijft derhalve discutabel of het embedden van auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbende in ieder geval geoorloofd is of niet. Wel is duidelijk dat hyperlinken is toegestaan. Om het zekere voor het onzekere te nemen, is dit dan ook de meest veilige optie.

Heeft u vragen over het auteursrecht? Neem dan gerust contact met ons op.