Blogs

Elferink & Kortier Advocaten blogt met enige regelmaat over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo blijft u helemaal bij!

Onderzoeksrapport Gartner: organisaties niet klaar voor de AVG

mr. M.J.M. (Martijn) Kortier 5 mei 2017

In mei 2018 treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) effectief in werking. Op grond van de verordening krijgen organisaties te maken met veel nieuwe (en zwaardere) verplichtingen op het gebied van persoonsgegevensbescherming. Onderzoeks- en adviesbureau Gartner stelt na onderzoek dat organisaties volstrekt onvoorbereid zijn op de komst van de AVG. Zij voorspelt dat eind 2018 de helft van de organisaties niet of niet-volledig zal voldoen aan de verplichtingen van die verordening.

Lees verder

Aanbieders van clouddiensten opgelet! Gedwongen afgifte digitale administratie failliete klanten.

mr. dr. M.H. (Mirjam) Elferink 12 apr. 2017

Bent u een aanbieder van clouddiensten? Of heeft u een administratiekantoor? Bent u accountant of houdt u beroepshalve de administratie van uw klanten onder u? Dan is het volgende mogelijk relevant voor u. Op 22 maart 2017 is de wet “versterking positie curator” aangenomen. Deze wet voert een aantal aanpassingen in de Faillissementswet door. Daarin wordt onder andere bepaald dat derden die de administratie van een failliete klant onder zich hebben, verplicht zijn om deze desgevraagd aan de curator ter beschikking te stellen. Deze verplichting geldt ook als deze administratie in de cloud is opgeslagen.

Lees verder