Nieuwsbrief

Elferink & Kortier Advocaten stuurt haar abonnees regelmatig een nieuwsbrief. Daarin berichten wij over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo bent u dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in IE-, ICT- en Privacyrecht. Klik op de link die onderaan op onze website staat om u ook aan te melden voor de nieuwsbrief.

Intellectueel eigendom

Inbreuk auteursrecht leidt tot celstraf

26 nov. 2021

Het Hof Amsterdam veroordeelde recentelijk een verdachte tot een celstraf en het uitvoeren van een taakstraf omdat hij opnames van theorie-rijexamens met een spybril liet maken. Daarmee maakte de verdachte opzettelijk inbreuk op de auteursrechten van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en IBKI.

Lees verder
Privacy

Basisschool hoeft persoonsgegevens kind niet te verwijderen

26 nov. 2021

De ouders van een kind haalden in een recente kwestie bakzeil bij de rechtbank. Zij hadden een conflict met de basisschool ‘Het Palet’ over de bevindingen van de leerkracht over de houding en het gedrag van het kind. Daarop hebben zij hun kind bij een andere basisschool aangemeld. Bij die aanmelding hebben zij – door Het Palet opgestelde – rapportages over het kind ter beschikking gesteld. Deze rapportages bevatten kennelijk bepaalde informatie over het kind waardoor de nieuwe basisschool twijfelde over of zij het kind wel kon toelaten. Die basisschool heeft uiteindelijk na een door de ouders aangespannen rechtszaak dit kind alsnog (voorlopig) toegelaten. In de onderhavige kwestie eisten de ouders onder meer dat de oude basisschool – Het Palet – alle gegevens en rapportages over het kind zou verwijderen.

Lees verder
Privacy

Smart cities: Aanbevelingen Autoriteit Persoonsgegevens voor gemeenten

10 sep. 2021

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde onlangs een rapport over zogeheten ‘smart city’-projecten bij gemeenten. Voorbeelden van smart city-toepassingen zijn onder andere de inzet van technologieën als wifi- en bluetoothtracking, camera’s, sensoren of andere meetapparatuur in de openbare ruimte. De AP waarschuwt ervoor dat veel gemeenten de AVG nog onvoldoende organiseren in de uitvoering van hun werkzaamheden. Het vrijmaken van voldoende mensen en middelen en het goed positioneren van privacyprofessionals in de organisatie is essentieel. De AP doet daarom enkele aanbevelingen voor gemeenten die smart city-toepassingen (willen) inzetten.

Lees verder
ICT-recht

Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

10 sep. 2021

Een belangrijke voorwaarde voor zorgverleners om goede zorg te kunnen verlenen is dat zij beschikken over adequate, actuele en uniforme gegevens over de patiënt op de juiste plek op het juiste moment. Als die gegevens niet juist en tijdig worden uitgewisseld, dan kan dit onnodig tijdverlies en risico’s voor de behandeling opleveren. Op dit moment maken zorgverleners vaak nog gebruik van verschillende manieren van de uitwisseling van gegevens die niet op elkaar aansluiten. Zo worden gegevens nog regelmatig op papier, per fax of via dvd’s uitgewisseld. Het elektronisch uitwisselen van gegevens vindt nog zeer beperkt plaats. Daar waar al wel elektronische gegevensuitwisseling plaatsvindt, verloopt deze vaak niet zonder problemen omdat er op dit moment een gebrek is aan eenduidigheid in taal en techniek. Voor het optimaliseren van een goede zorgverlening is het daarom belangrijk dat de juiste gegevens op een eenduidige manier, tijdig en op elektronische wijze worden uitgewisseld. Hiertoe is in mei 2021 het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (‘Wegiz’) ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Rubiks cube onderdeel van Nederlandse rechtsstrijd

10 sep. 2021

De Rubiks kubus kent iedereen. De beroemde ruimtelijke puzzel met de kleurige vlakken was onderwerp in een Nederlandse rechtszaak. Daarin werd geoordeeld dat de kubus op bepaalde onderdelen auteursrechtelijk beschermd is. Een concurrerende speelgoedhandelaar die varianten op deze Rubiks kubus verkocht, maakt volgens de rechter inbreuk op deze auteursrechten. Hoe zat het?

Lees verder
Intellectueel eigendom

Alleen een landingspagina is onvoldoende voor normaal gebruik merk

27 mei 2021

Een merkhouder moet normaal gebruik blijven maken van zijn merk voor de waren of diensten waarvoor het isn ingeschreven. Wanneer vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid of gedurende een andere ononderbroken periode van vijf jaar géén ‘normaal’ gebruik wordt gemaakt van een merk, kan een belanghebbende het verval van dat merkrecht inroepen. De gedachte hierachter is dat merken die niet normaal worden gebruikt uit het merkenregister moeten worden geschrapt, zodat het register niet verstopt raakt met niet (langer) gebruikte merken. Bovendien kunnen anderen dan weer van het merk gebruik gaan maken. In onderhavige zaak ging het om de vraag of sprake is van normaal gebruik van een merk indien dat merk op internet slechts wordt gebruikt als zogenaamde landingspagina, een pagina binnen een website waarnaar wordt verwezen vanuit andere media (zoals advertenties, mailings of social media).

Lees verder
Intellectueel eigendom

Verwijzen naar een merk: is dat toegestaan?

3 mrt. 2021

Een merkhouder heeft het recht om derden het gebruik van het door haar ingeschreven merk te verbieden. Altijd? Nee, er zitten grenzen aan de reikwijdte van de merkenrechtelijke bescherming. Zo mogen derden onder meer een ingeschreven merk gebruiken als verwijzing om bijvoorbeeld aan te geven dat hun producten compatibel zijn met het betreffende merkproduct of dat zij accessoires voor dat merkproduct verkopen. Verwijzend merkgebruik is echter gebonden aan een aantal voorwaarden. In een recente kwestie heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over deze voorwaarden.

Lees verder
Privacy

Nieuwe guidelines datalekken en beveiliging van persoonsgegevens

3 mrt. 2021

De European Data Protection Board (EDPB) heeft nieuwe concept guidelines inzake datalekmeldingen gepubliceerd. In deze guidelines beschrijft de EDPB een aantal voorbeelden van veelvoorkomende datalekken. Daarbij wordt ingegaan op wanneer een melding vereist is en welke maatregelen er kunnen worden getroffen om de gevolgen van het datalek te beperken. Verder geeft de EDPB concrete voorbeelden van mogelijke vooraf te treffen beveiligingsmaatregelen die dergelijke datalekken zoveel mogelijk zouden kunnen voorkomen.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Gevolgen Brexit voor intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

3 mrt. 2021

Op kerstavond 2020, minder dan een jaar nadat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) formeel had verlaten en slechts acht dagen voordat de transitieperiode afliep, hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over de toekomstige handel en samenwerking. De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK is sinds 1 januari 2021 van kracht en is veelomvattend. Een no-deal Brexit is gelukkig voorkomen, maar de gevolgen van het vertrek van het VK uit de EU blijven aanzienlijk. De Brexit en de handels- en samenwerkingsovereenkomst hebben invloed op allerlei praktijkgebieden, zo ook op dat van intellectuele eigendom en privacy.

Lees verder
Privacy

Doorgifte persoonsgegevens na Schrems II-arrest

23 dec. 2020

Het Schrems II-arrest van het Europese Hof van Justitie heeft tot veel vragen geleid. Het is immers onduidelijk geworden óf en onder welke voorwaarden persoonsgegevens naar landen en organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (de zogeheten ‘derde landen’) kunnen worden doorgegeven. In het arrest werd het EU-US Privacy Shield ongeldig verklaard, waarmee een veelgebruikte juridische basis voor persoonsgegevensdoorgiften naar de Verenigde Staten (VS) is weggevallen. Op zich kunnen de zogenaamde ‘modelcontractbepalingen’ nog wel een geschikte basis voor doorgifte zijn. Gebruikers daarvan zijn echter verplicht om het privacybeschermingsniveau in het betreffende derde land te beoordelen, aldus het Hof. Maar praktische handvatten om die beoordeling uit te voeren ontbraken. In een poging om die handvatten te bieden, publiceerde de European Data Protection Board (EDPB) onlangs twee (concept) aanbevelingen.

Lees verder