Nieuwsbrief

Elferink & Kortier Advocaten stuurt haar abonnees regelmatig een nieuwsbrief. Daarin berichten wij over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo bent u dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in IE-, ICT- en Privacyrecht. Klik op de link die onderaan op onze website staat om u ook aan te melden voor de nieuwsbrief.

Privacy

Boete van 35,3 miljoen euro voor H&M wegens schending privacy werknemers

27 okt. 2020

H&M heeft een boete van 35,3 miljoen euro opgelegd gekregen vanwege de schending van de privacy van haar werknemers. H&M verzamelde sinds 2014 tot in detail persoonsgegevens over het privéleven van werknemers van haar servicecentrum in Neurenberg. Dit kwam in oktober 2019 aan het licht door een configuratiefout. De Duitse privacytoezichthouder in Hamburg startte daarop een onderzoek en concludeerde dat deze gegevensverwerking in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees verder
Intellectueel eigendom

Auteursrechtelijke trammelant bij (niet-)levering van desinfectiemiddelen

27 okt. 2020

Stel: uw leverancier heeft de bestelde producten niet geleverd. Daardoor kunt u deze producten op uw beurt niet leveren aan uw eigen klanten. Kunt u deze situatie oplossen door een soortgelijk product onder het etiket van uw leverancier aan uw klanten te leveren? In een recente kwestie meende de afnemer dat dat een geschikte oplossing was. De rechtbank Arnhem tikte deze afnemer echter op haar vingers vanwege een inbreuk op de op het etiket van diens leverancier rustende auteursrechten. De niet-nakoming door de leverancier van haar verplichtingen, vormt volgens de rechtbank geen rechtvaardiging voor de afnemer om een soortgelijk product onder het etiket van de leverancier aan te bieden.

Lees verder
Intellectueel eigendom

HEMA maakt toch inbreuk op merkrechten Lacoste

23 sep. 2020

Het logo van Lacoste, een krokodil, kennen we allemaal. Lacoste gebruikt dit logo onder meer op haar kleding; op shirts en polo’s, geplaatst op de linkerborst. Lacoste heeft haar logo als merk geregistreerd. Een tijdje geleden kwam HEMA met kinderondergoed, waarop ook een krokodil stond afgebeeld. Tussen Lacoste en HEMA ontstond onenigheid over de vraag of de door HEMA op haar ondergoedsets afgebeelde krokodil, inbreuk maakte op de merkrechten van Lacoste. Anders dan de rechtbank, oordeelt het Hof Den Haag in hoger beroep dat dat het geval is. Hoe zit dat?

Lees verder
Privacy

‘Data Pro Code’ goedgekeurd door Autoriteit Persoonsgegevens

23 sep. 2020

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 27 augustus 2020 de zogeheten ‘Data Pro Code’ van de branchevereniging NLdigital goedgekeurd. De Data Pro Code is een gedragscode waar organisaties uit de ICT-sector zich bij kunnen aansluiten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt marktpartijen de mogelijkheid om een gedragscode op te stellen. Met een gedragscode kunnen er concrete handvatten worden gegeven aan de, soms wat open, normen uit de AVG. Zo kan de Data Pro Code organisaties in de ICT-sector helpen om invulling te geven aan de verplichtingen uit de AVG.

Lees verder
ICT-recht

Onduidelijke afspraken in IT-overeenkomst? Verstrekkende gevolgen!

23 sep. 2020

IT-projecten verlopen met enige regelmaat met de nodige horten en stoten. Een belangrijke reden daarvan is dat afspraken niet altijd eenduidig worden vastgelegd, waardoor er achteraf discussies ontstaan over wat er nu precies zou worden geleverd. Uit een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag werd het belang van duidelijke afspraken en duidelijke communicatie weer eens benadrukt. In deze zaak werd de overeenkomst tussen de IT-leverancier en de afnemer beëindigd en diende de IT-leverancier de overeengekomen vergoeding volledig terug te betalen. Hoe zit dat?

Lees verder
Overig

Waar staat E&K voor? Lees het in het TOS Businessclub-interview met Martijn Kortier!

23 sep. 2020

Martijn Kortier, partner bij Elferink & Kortier Advocaten, is onlangs geïnterviewd door de TOS Businessclub van FC Twente. Elferink & Kortier Advocaten is al geruime tijd lid van de TOS. In dit interview vertelt Martijn over het kantoor Elferink & Kortier Advocaten. Bijvoorbeeld over de oprichting van het bedrijf, inmiddels alweer 3,5 jaar geleden, en het opbouwen en uitbreiden van een Twents netwerk. Ook wordt ingegaan op de visie van Elferink & Kortier Advocaten.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Merkenrecht op de vorm van OREO-koekjes?

24 aug. 2020

Bij merken wordt vaak gedacht aan woordmerken of beeldmerken, zoals het woord “Adidas” of het logo van Nike. Merkenrechten kunnen echter ook rusten op vormen, zoals de vorm van Coca Cola flesjes of de vorm van Toblerone-chocolade. Onlangs berichtten wij op LinkedIn dat de vorm van de KitKat-chocoladereep volgens de rechter niet als merk kon worden ingeschreven (link onderaan dit bericht). Recentelijk speelde ten aanzien van de vorm van OREO-koekjes een vergelijkbare vraag in een zaak voor het Gerecht van de Europese. Kan deze vorm wel merkenrechtelijk worden beschermd?

Lees verder
Privacy

Nieuwe Verzamelwet Gegevensbescherming in de maak!

24 aug. 2020

Na twee jaar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende Nederlandse Uitvoeringswet AVG (UAVG), zijn de ervaringen met de privacyregels geïnventariseerd. De regering wil naar aanleiding van deze ervaringen een aantal aanpassingen in de privacyregels doorvoeren. Daarvoor is zij bezig met het voorbereiden van de Verzamelwet Gegevensbescherming. Een aantal highlights van de voorgenomen wijzigingen:

Lees verder
Privacy

E&K blogt: Privacy shield ongeldig en elektronische uitwisseling van persoonsgegevens in de zorg

24 aug. 2020

E&K blogt met enige regelmaat over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo zijn er onlangs twee blogs van E&K verschenen. Een over de ongeldigheid van het EU-US Privacy Shield en een over de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens in de zorg. Leest u mee?

Lees verder
Intellectueel eigendom

Picnic mag lookalike Max Verstappen tóch gebruiken

18 jun. 2020

Op 25 april 2018 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de online supermarkt Picnic een schadevergoeding van € 150.000,- aan Max Verstappen moest betalen voor het gebruik van een lookalike van hem in een reclamespot. Volgens de rechtbank handelde Picnic onrechtmatig door het portret van Max Verstappen zonder diens toestemming openbaar te maken. Het gerechtshof Amsterdam zette op 2 juni 2020 echter een streep door deze uitspraak. Waarom hoeft Picnic nu toch geen schadevergoeding te betalen?

Lees verder