Publicaties

De advocaten van Elferink & Kortier publiceren regelmatig over uiteenlopende onderwerpen, gerelateerd aan het intellectueel eigendom, het ICT-recht en privacy. U vindt hier alle relevante publicaties.

Privacy

Rechter schrapt € 600.000,-- wifiboete Enschede. Elferink & Kortier Advocaten stond gemeente Enschede bij.

Elferink & Kortier Advocaten, 9 februari 2024

Enschede wint zaak tegen AP. Rechter schrapt € 600.000 wifi-boete Enschede. Elferink & Kortier Advocaten mocht namens de gemeente Enschede deze procedure bij de rechter voeren. Meer weten over de uitspraak? lees hier verder

Download

TOS uitgelicht: Martijn Kortier - 'Mooi Twents netwerk opgebouwd'

FCTwente.nl, 17 september 2020

Vanuit de TOS Businessclub wordt er elke week een lid uitgelicht. Door middel van een omvangrijke reportage krijgen de leden de mogelijkheid om hun bedrijf hier te presenteren. Deze week Martijn Kortier, partner bij Elferink & Kortier Advocaten. Gevestigd in een statig herenhuis aan de rand van het centrum van Enschede houden deze in een nichemarkt bewegende advocaten zich bezig met het Intellectuele Eigendom, ICT-recht en Privacy.

Lees het interview op de website van FC Twente: https://www.fctwente.nl/club/nieuws/tos-uitgelicht-martijn-kortier-mooi-twents-netwerk-opgebouwd

Download
Privacy

Het recht op informatie: een botsing tussen AVG en Archiefwet?

M.H. Elferink, M.J.M. Kortier & T. Weustenraad, ‘AVG en privacy bij archieven en bibliotheken’, in: Archiefbeheer in de praktijk, Alphen aan den Rijn: B+B Vakmedianet 2020, p. 1580-1 – 1580-59, april 2020, April 2020

‘Overheden’ zijn op grond van de Archiefwet verplicht om diverse (digitale) documenten te archiveren en voor langere tijd in een archief te bewaren. Archiveren houdt meer in dan alleen het bewaren van informatie. Het brengt ook mee dat informatie op duurzame wijze toegankelijk – en dus in beginsel openbaar - wordt gemaakt en gehouden. Niet alle informatie wordt echter blijvend bewaard. Voor overbrenging naar een zogenaamde archiefbewaarplaats dient de archiefinstelling daar eerst een selectie in te maken. Overigens dient het begrip ‘overheid’ in dit verband ruim te worden opgevat. Ook ziekenhuizen of onderwijsinstellingen vallen, voor zover zij een publieke taak uitvoeren en in die zin een ‘bestuursorgaan’ in de zin van de Algemene wet bestuursrecht zijn, onder dat begrip en hebben dus een (gedeeltelijke) archiefplicht op grond van de Archiefwet.

De noodzaak en het nut van een goed archief is onder meer gelegen in waarheidsvinding en geschiedschrijving. Dit jaar staan wij stil bij het feit dat Nederland sinds 75 jaar vrij is. Ook uit het hedendaagse nieuws blijkt maar weer dat vragen naar bewijs, genoegdoening, erkenning, duidelijkheid of herinterpretatie van gebeurtenissen zich steeds weer aandienen.

Tegelijkertijd bevatten archieven veel (bijzondere) persoonsgegevens van individuen. Deze betrokkenen hebben er recht op en belang bij dat hun persoonsgegevens niet zomaar (online) verspreid worden. Het (collectieve) openbaarheidsbelang van archieven en het (individuele) belang bij bescherming van de persoonlijke levenssfeer botsen soms met elkaar.

Mirjam Elferink, Martijn Kortier en Tijs Weustenraad van Elferink & Kortier Advocaten schreven een bijdrage voor het Handboek Archiefbeheer over de driehoeksverhouding tussen Archiefwet, AVG en Wet Openbaarheid van Bestuur.

Hun bijdrage richt zich in het bijzonder op archieven, bibliotheken, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, universiteiten, onderzoeksinstellingen en (academische) ziekenhuizen, die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met vragen over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in (historische) archiefbestanden.

De verwerking van persoonsgegevens in de bronnen die de voornoemde instellingen beheren, blijkt in de praktijk ingewikkeld en zorgt er voor dat medewerkers van met name archieven voor dilemma’s worden geplaatst. Welk recht moet prevaleren? De AVG of de Archiefwet? Geldt het beginsel van openbaarheid of het beginsel van beperking van de verwerking van persoonsgegevens?

Daarnaast verzorgen Mirjam Elferink en Martijn Kortier in samenwerking met GO Opleidingen een training AVG en Archieven. Hierin maken zij aan de hand van diverse op de praktijk toegespitste casussen een praktische vertaalslag naar de hedendaagse praktijk van archiveren.

In de cursus komen vragen aan de orde als: Wat betekent de AVG voor het toegankelijk maken en het beheren van een archief? Waarmee moet u rekening houden bij het archiveren van persoonsgegevens? Hoe moet u omgaan met verzoeken van personen om inzage in de archiefbescheiden? Hoe lang mag u de archiefbescheiden bewaren? Welke uitzonderingen biedt de AVG voor archieven? Maar ook: Wat regelt de AVG voor de wetenschap, statistiek en historisch onderzoek? Kunnen de verzamelde persoonsgegevens voor wetenschappelijke, statistische en historische doeleinden gebruikt worden? Moet u de personen van wie u de gegevens verzamelt informeren? Welke rechten hebben deze betrokken personen?

Meer info? Zie: https://goopleidingen.nl/module/avg-en-archieven.

Het artikel heeft 60pagina's. Een inkijkje in het artikel? Bekijk de eerste 5 pagina's via de download-knop hieronder.

Download
Privacy

Het recht op informatie: een botsing tussen AVG en Archiefwet?

M.H. Elferink, M.J.M. Kortier & T. Weustenraad, ‘AVG en privacy bij archieven en bibliotheken’, in: Handboek Informatiewetenschap, Alphen aan den Rijn: B+B Vakmedianet 2019, p. 650-1 – 650-57., december 2019

‘Overheden’ zijn op grond van de Archiefwet verplicht om diverse (digitale) documenten te archiveren en voor langere tijd in een archief te bewaren. Archiveren houdt meer in dan alleen het bewaren van informatie. Het brengt ook mee dat informatie op duurzame wijze toegankelijk – en dus in beginsel openbaar - wordt gemaakt en gehouden. Niet alle informatie wordt echter blijvend bewaard. Voor overbrenging naar een zogenaamde archiefbewaarplaats dient de archiefinstelling daar eerst een selectie in te maken. Overigens dient het begrip ‘overheid’ in dit verband ruim te worden opgevat. Ook ziekenhuizen of onderwijsinstellingen vallen, voor zover zij een publieke taak uitvoeren en in die zin een ‘bestuursorgaan’ in de zin van de Algemene wet bestuursrecht zijn, onder dat begrip en hebben dus een (gedeeltelijke) archiefplicht op grond van de Archiefwet.

De noodzaak en het nut van een goed archief is onder meer gelegen in waarheidsvinding en geschiedschrijving. Dit jaar staan wij stil bij het feit dat Nederland sinds 75 jaar vrij is. Ook uit het hedendaagse nieuws blijkt maar weer dat vragen naar bewijs, genoegdoening, erkenning, duidelijkheid of herinterpretatie van gebeurtenissen zich steeds weer aandienen.

Tegelijkertijd bevatten archieven veel (bijzondere) persoonsgegevens van individuen. Deze betrokkenen hebben er recht op en belang bij dat hun persoonsgegevens niet zomaar (online) verspreid worden. Het (collectieve) openbaarheidsbelang van archieven en het (individuele) belang bij bescherming van de persoonlijke levenssfeer botsen soms met elkaar.

Mirjam Elferink, Martijn Kortier en Tijs Weustenraad van Elferink & Kortier Advocaten schreven een bijdrage voor het Handboek Informatiewetenschap over de driehoeksverhouding tussen Archiefwet, AVG en Wet Openbaarheid van Bestuur.

Hun bijdrage richt zich in het bijzonder op archieven, bibliotheken, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, universiteiten, onderzoeksinstellingen en (academische) ziekenhuizen, die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met vragen over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in (historische) archiefbestanden.

De verwerking van persoonsgegevens in de bronnen die de voornoemde instellingen beheren, blijkt in de praktijk ingewikkeld en zorgt er voor dat medewerkers van met name archieven voor dilemma’s worden geplaatst. Welk recht moet prevaleren? De AVG of de Archiefwet? Geldt het beginsel van openbaarheid of het beginsel van beperking van de verwerking van persoonsgegevens?

Daarnaast verzorgen Mirjam Elferink en Martijn Kortier in samenwerking met GO Opleidingen een training AVG en Archieven. Hierin maken zij aan de hand van diverse op de praktijk toegespitste casussen een praktische vertaalslag naar de hedendaagse praktijk van archiveren.

In de cursus komen vragen aan de orde als: Wat betekent de AVG voor het toegankelijk maken en het beheren van een archief? Waarmee moet u rekening houden bij het archiveren van persoonsgegevens? Hoe moet u omgaan met verzoeken van personen om inzage in de archiefbescheiden? Hoe lang mag u de archiefbescheiden bewaren? Welke uitzonderingen biedt de AVG voor archieven? Maar ook: Wat regelt de AVG voor de wetenschap, statistiek en historisch onderzoek? Kunnen de verzamelde persoonsgegevens voor wetenschappelijke, statistische en historische doeleinden gebruikt worden? Moet u de personen van wie u de gegevens verzamelt informeren? Welke rechten hebben deze betrokken personen?

Meer info? Zie: https://goopleidingen.nl/module/avg-en-archieven.

Het artikel heeft 57 pagina's. Een inkijkje in het artikel? Bekijk de eerste 5 pagina's via de download-knop hieronder.

Download
Intellectueel eigendom

Kan de architect zich verzetten tegen aantasting van zijn bouwwerk; hoe zit dat?

Tijdschrift Bouwrecht, 56e jaargang, december 2019

Artikel in het tijdschrift Bouwrecht over het arrest Dijkstra/De 4 Jaargetijden.De Hoge Raad oordeelde daarin dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van het oorspronkelijke bouwwerk kunnen worden aangetast indien daar een goede reden voor is. Een goede reden is bijvoorbeeld een verandering van de gebruiksfunctie van een bouwwerk na verloop van tijd. In dit artikel bespreken Mirjam Elferink en Laura de Bont deze recente kwestie en geven zij een kort overzicht van de rechten van de architect.

Download

NRC Live - Cloud computing: steeds lastiger om grip te houden op data

https://nrclive.nl/cloud-computing-steeds-lastiger-om-grip-te-houden-op-data/, 3 juli 2018

Mirjam Elferink is gevraagd om deel te nemen aan een kennissessie van NRC Live, de serie over Cybersecurity. Op 3 juli 2018 stond de avond in het teken staan van cybersecurity en cloud computing. Mirjam sprak namens Elferink & Kortier Advocaten over de juridische aspecten van cloud computing. Zij schreef daarover eerder een opinie die door NRC Live op haar website is gepubliceerd (https://nrclive.nl/cloud-computing-steeds-lastiger-om-grip-te-houden-op-data/).

Download

Chinezen aan de haal met kunst van Ester

De Telegraaf, 22 februari 2017

Artikel in de Telegraaf van woensdag 22 februari 2017 over een zaak die wordt behartigd door Elferink & Kortier Advocaten. Derden maken inbreuk op de IE-rechten (in het bijzonder het auteursrecht) van cliënte en kopiëren haar kunstwerken. Namens cliënte heeft Elferink & Kortier Advocaten de inbreukmakers gesommeerd om per direct hun inbreuk te staken. Tekst is van Jan Colijn, foto van Robert Hoetink.

Download

Overstap van de week: Mirjam Elferink

Mr. - Magazine voor juristen (http://www.mr-online.nl/overstap-week-mirjam-elferink/), 1/2 2017, p. 57

Begin 2017 was Mirjam Elferink 'Overstapper van de Week' van de Mr., Magazine voor Juristen. Zie voor het uitgebreide online interview: http://www.mr-online.nl/overstap-week-mirjam-elferink/

Download

Chinezen aan de haal met 'zebrakonten'.

TC Tubantia - editie Enschede, pagina 13, 23 februari 2017

Artikel in de TC Tubantia van donderdag 23 februari 2017 over een zaak die wordt behartigd door Elferink & Kortier Advocaten. Derden maken inbreuk op de IE-rechten (in het bijzonder het auteursrecht) van cliënte en kopiëren haar kunstwerken. Namens cliënte heeft Elferink & Kortier Advocaten de inbreukmakers gesommeerd om per direct hun inbreuk te staken. Tekst is van Esther Rouwenhorst, foto van Lars Smook.

Download

Hergebruik overheidsdata, een groot gevaar voor onze privacy?

Overheidsdocumentatie (OD), nummer 8, december 2016

Commercieel (her)gebruik van overheidsdata kan de economie een nieuwe impuls opleveren. “Het is een goudmijn die klaar ligt om te ontginnen”, aldus voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes. Maar is dit alleen een goudmijn, of liggen er ook gevaren op de loer? Want hoe zit het met onze privacy?

Download