Rechtsgebieden

Mirjam Elferink en Martijn Kortier zijn als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Advocaten zijn verplicht om de rechtsgebieden waar zij in gespecialiseerd zijn te registreren bij de Orde.

Mirjam Elferink en Martijn Kortier hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectueel Eigendomsrecht
  • Privacyrecht
  • Informatierecht
    • IT-recht (subrechtsgebied)
    • Mediarecht (subrechtsgebied)

Deze registratie verplicht hen om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Uiteraard houden onze advocaten hun kennis ook op andere, aanverwante, rechtsgebieden (zoals het algemeen verbintenissenrecht en het procesrecht) op peil; onder meer door het volgen van ter zake relevante cursussen.

Mirjam Elferink en Martijn Kortier zijn beide lid van de door de Orde van Advocaten met een kwaliteitskeurmerk toebedeelde specialisatieverenigingen:

Vereniging voor Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA): www.viepa.nl en;

Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A): www.vpr-a.nl.

Alleen gespecialiseerde advocaten met ruime proceservaring op deze rechtsgebieden kunnen lid worden van deze exclusieve specialisatieverenigingen.