Opsomming

 • ICT-ontwikkelingsovereenkomsten
 • Cloud computing
 • Geheimhoudingsovereenkomsten
 • Software as a Service (SaaS) overeenkomsten
 • Reseller overeenkomsten
 • Licentieovereenkomsten
 • Escrowovereenkomsten
 • Hostingovereenkomsten
 • EULA's
 • ERP
 • Onderhouds- en Supportovereenkomsten
 • Service Level Agreements (SLA)
 • Inhuur ICT-personeel
 • Aanbesteding van ICT-diensten

ICT is vaak complex. De ontwikkelingen gaan bovendien snel. Denk aan de transitie van ICT naar de cloud, de mogelijkheden van internet of things, smart industry, blockchain, 3D-printing, toepassingen met betrekking tot E-health en big data. De techniek biedt vaak mogelijkheden waarin de wet nog niet voorziet. Om ICT te kunnen inkopen is derhalve specifieke kennis nodig. Elferink & Kortier Advocaten heeft ruime ervaring en kennis van juridische aspecten van nieuwe ICT-ontwikkelingen. Bovendien kan zij daardoor snel inspelen op juridische consequenties van nieuwe ontwikkelingen.

Wij kunnen u bijstaan bij het opstellen en adviseren over ICT-contracten. Implementatietrajecten duren vaak te lang en lopen qua budget vaak uit de pas omdat partijen niet goed weten wat ze van elkaar moeten en mogen verwachten en daar geen goede afspraken over maken. Hoe waarborgt u de continuïteit van uw ICT in faillissementssituaties, hoe voldoet u aan de privacyregelgeving en hoe voorkomt u een "vendor lock in"?

Elferink & Kortier Advocaten is uw expert bij uiteenlopende ICT-trajecten zoals (scrum)softwareontwikkeling en de implementatie daarvan, ICT-onderhoud en SLA's, de transitie van ICT naar de cloud, zowel aan leveranciers als aan afnemerskant. Ons kantoor heeft daarnaast veel ervaring met ICT-aanbestedingen. Wij brengen diverse afhankelijkheden voor u in kaart door de keten van ICT-leveranciers door te lichten en daar contractuele voorzieningen voor te treffen.

Indien nodig procederen wij voor u. Wij beschikken over ruime proceservaring met betrekking tot ICT-trajecten, zowel voor leveranciers als voor afnemers.

Een oerwoud aan ICT-contracten te beoordelen? Wij weten raad!

ICT-contracten

Uw salarisadministratie naar de cloud? Wat regelt u met uw leverancier?

U staat op het punt uw salarisadministratie uit te besteden aan een ICT-leverancier die een cloudoplossing aanbiedt. Om te voorkomen dat u de grip verliest op uw eigen data wilt u goede afspraken maken met uw leverancier. Waar worden mijn data opgeslagen? Wie is er verantwoordelijk als er gevoelige data worden gelekt? Welk recht is van toepassing als de data verspreid over de wereld worden opgeslagen? Wat als de leverancier failliet gaat? Hoe een afhankelijkheidsrelatie van een leverancier (vendor lock-in) te voorkomen? Elferink & Kortier Advocaten kan u adviseren over alle aspecten in dit traject.

Uw inkoop van ICT goed vastleggen? Vraag het ons!

Inkoop van ICT is vaak complex. Er zijn vaak meerdere leveranciers betrokken in de keten met diverse afhankelijkheidsrelaties en verschillende contractuele voorwaarden. Om ICT goed te kunnen inkopen is specialistische kennis vereist. Wij hebben al vele ICT-inkooptrajecten begeleid en beschikken zodoende over specifieke kennis van ICT-inkooptrajecten. Daarnaast werkt Elferink & Kortier Advocaten samen met diverse ICT-kennispartners die desgewenst kunnen worden ingeschakeld.