Inbreuk auteursrecht leidt tot celstraf

Het Hof Amsterdam veroordeelde recentelijk een verdachte tot een celstraf en het uitvoeren van een taakstraf omdat hij opnames van theorie-rijexamens met een spybril liet maken. Daarmee maakte de verdachte opzettelijk inbreuk op de auteursrechten van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en IBKI.

26 nov. 2021

Wat was er aan de hand?

De verdachte heeft een aantal personen met behulp van een spybril opnames laten maken van examenvragen van meerdere theorie-examens bij CBR en IBKI. Dit beeldmateriaal van die examenvragen heeft de verdachte vervolgens gebruikt bij de theorielessen van zijn verkeersschool.

De verdachte voerde als verweer aan dat het enkele filmen nog geen inbreuk op het auteursrecht van CBR en IBKI zou opleveren. Dat filmen zou namelijk geen verspreiding, verveelvoudiging of openbaarmaking in de zin van de Auteurswet inhouden. De informatie daaruit zou de verdachte voor zichzelf hebben gebruikt om een lesmethode te ontwikkelen. De beeldmaterialen zouden niet tijdens de theorielessen op zijn verkeersschool zijn verspreid.

Het Hof Amsterdam oordeelde (9 juni 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2934) dat er op de examenvragen met bijbehorende foto’s van verkeerssituaties van CBR en IBKI auteursrecht rust. Het met een spybril opnemen van deze examenvragen, en deze beelden vervolgens verwerken in een theorie-cursus, is een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet. Daarmee maakt de verdachte inbreuk op het auteursrecht van CBR en IBKI.

Het Hof vindt dat het wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte samen met een ander opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op dit auteursrecht. Dit is een misdrijf. Daarom veroordeelt het Hof de verdachte tot 17 dagen celstraf. Daarnaast krijgt de verdachte een taakstraf van 220 uur of, als deze niet naar behoren wordt uitgevoerd, 110 dagen hechtenis.

Strafrechtelijke handhaving van auteursrechten

Tegen inbreuken op auteursrechten wordt in de meeste gevallen civielrechtelijk opgetreden. De rechthebbende kan bijvoorbeeld een verbodsactie jegens de inbreukmaker instellen, een schadevergoeding eisen, etc.

Minder bekend is dat een inbreuk op auteursrechten daarnaast ook strafbaar kan zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) kan iemand die opzettelijk inbreuk maakt op de auteursrechten van een derde, strafrechtelijk vervolgen. De maximum celstraffen kunnen oplopen tot vier jaar of tot een boete van maximaal € 87.000,-- (boetehoogte in 2021).