Blogs

Elferink & Kortier Advocaten blogt met enige regelmaat over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo blijft u helemaal bij!

Eerste boete opgelegd wegens schending meldplicht datalekken

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete van € 600.000,- opgelegd aan Uber voor het overtreden van de meldplicht datalekken. Daarmee maakt de Autoriteit Persoonsgegevens voor het eerst gebruik van de boetebevoegdheid die sinds 2016 aan haar is toegekend! Tot nu toe heeft zij namelijk op een andere wijze handhavend opgetreden. Bijvoorbeeld door het uitdelen van waarschuwingen of het opleggen een dwangsom waarbij de overtreder een bepaalde termijn wordt gegund om de overtreding te beëindigen.

Lees verder

Optimale bescherming van uw (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie? Maak handig gebruik van de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen!

mr. dr. M.H. (Mirjam) Elferink 23 nov. 2018

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is op 23 oktober jl. in werking getreden. In deze wet wordt de "bescherming van niet-openbaargemaakte knowhow en bedrijfsinformatie" geregeld. Op grond hiervan kunnen rechthebbenden optreden tegen derden (concurrenten, handelspartners, werknemers) die knowhow of bedrijfsinformatie op onrechtmatige wijze hebben verkregen, gebruiken of openbaar maken. Bedrijfsgeheimen zijn doorgaans ontzettend waardevol voor bedrijven. Hiermee kunnen zij hun knowhow en bedrijfsinformatie beschermen, zodat zij er profijt uit kunnen trekken en hun investeringen (deels) kunnen terugverdienen. Daarom verdienen bedrijfsgeheimen bescherming.

Lees verder

Ken uw rol in de privacy-keten! Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

U ontvangt van een andere organisatie persoonsgegevens. Bent u dan automatisch verwerker voor die organisatie? Moet u dan een verwerkersovereenkomst aangaan? Niet altijd. Het ontvangen van persoonsgegevens van een ander betekent niet gelijk dat u verwerker bent. U kunt heel goed zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn. In welke situaties bent u dan wel verwerker? In de praktijk zien wij vaak dat deze kwalificatie niet goed gaat, met alle gevolgen van dien. Tijd om daarover duidelijkheid te scheppen. Immers, de toezichthouder is reeds druk doende met handhaving.

Lees verder

Help! Ik word beticht van IE-inbreuk

mr. M.J.M. (Martijn) Kortier 28 aug. 2017

U heeft een sommatiebrief ontvangen waarin u wordt beticht van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een ander. U bent zich echter van geen kwaad bewust. Hoe moet u reageren? Wat zijn uw rechten? In veel gevallen wordt een zogenaamde ‘onthoudingsverklaring’ meegestuurd waarin u onder meer wordt gevraagd te verklaren dat u de inbreuk per direct zult staken. Moet u deze verklaring juist wel of niet tekenen? Wat zijn daarvan de gevolgen?

Lees verder

Onderzoeksrapport Gartner: organisaties niet klaar voor de AVG

mr. M.J.M. (Martijn) Kortier 5 mei 2017

In mei 2018 treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) effectief in werking. Op grond van de verordening krijgen organisaties te maken met veel nieuwe (en zwaardere) verplichtingen op het gebied van persoonsgegevensbescherming. Onderzoeks- en adviesbureau Gartner stelt na onderzoek dat organisaties volstrekt onvoorbereid zijn op de komst van de AVG. Zij voorspelt dat eind 2018 de helft van de organisaties niet of niet-volledig zal voldoen aan de verplichtingen van die verordening.

Lees verder

Aanbieders van clouddiensten opgelet! Gedwongen afgifte digitale administratie failliete klanten.

mr. dr. M.H. (Mirjam) Elferink 12 apr. 2017

Bent u een aanbieder van clouddiensten? Of heeft u een administratiekantoor? Bent u accountant of houdt u beroepshalve de administratie van uw klanten onder u? Dan is het volgende mogelijk relevant voor u. Op 22 maart 2017 is de wet “versterking positie curator” aangenomen. Deze wet voert een aantal aanpassingen in de Faillissementswet door. Daarin wordt onder andere bepaald dat derden die de administratie van een failliete klant onder zich hebben, verplicht zijn om deze desgevraagd aan de curator ter beschikking te stellen. Deze verplichting geldt ook als deze administratie in de cloud is opgeslagen.

Lees verder