Nieuwsbrief

Elferink & Kortier Advocaten stuurt haar abonnees regelmatig een nieuwsbrief. Daarin berichten wij over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo bent u dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in IE-, ICT- en Privacyrecht. Klik op de link die onderaan op onze website staat om u ook aan te melden voor de nieuwsbrief.

Intellectueel eigendom

Tweedehands verkoop van merkproducten; kan de merkhouder zich daartegen verzetten?

16 mrt. 2020

Kan een merkhouder derden verbieden om de door haar op de markt gebrachte producten verder te gebruiken en te verhandelen? Kan Ford bijvoorbeeld de tweedehands verkoop van auto’s van het merk Ford verbieden? In beginsel kan Ford dat niet. Of zijn er toch uitzonderingen?

Lees verder
ICT-recht

Cybercrime: wat is het en wat kunt u ertegen doen?

16 mrt. 2020

Wij zijn in hoge mate afhankelijk van digitale dienstverlening. Daardoor zijn wij ook steeds kwetsbaarder voor cybercriminaliteit. Uit het onderzoek “Digitale Veiligheid en Criminaliteit 2018” van het CBS blijkt dat in 2018 ruim 1,2 miljoen mensen hebben aangegeven slachtoffer te zijn geweest van digitale criminaliteit. Maar wat is cybercrime eigenlijk en hoe erg zijn de gevolgen? Is het vooral een ver-van-mijn-bed-show of kan het u ook treffen? In het huidige corona-tijdperk is er een stevige toename van nepmails over corona gesignaleerd waarmee cybercriminelen inloggegevens proberen te ontfutselen. Hoe kunt u zich hier juridisch tegen wapenen?

Lees verder

Continuïteit Elferink & Kortier Advocaten bij maatregelen rondom het coronavirus

16 mrt. 2020

Lees verder
Intellectueel eigendom

Mag een concurrent mijn merk- of handelsnaam gebruiken in Google Ads?

29 jan. 2020

U kent ze vast wel: de advertenties die in Google boven of rechts van uw zoekresultaten verschijnen. Deze advertenties zijn afkomstig van Google Ads, een advertentieprogramma van Google. Google biedt hiermee de mogelijkheid om op bepaalde zoektermen (ook wel ‘adwords’ genoemd) te adverteren. Stel bijvoorbeeld dat u op de term ‘matras’ zoekt in Google, dan verschijnen er een aantal advertenties van aanbieders van matrassen. Maar wat nu als uw concurrent uw merk- of handelsnaam als adword heeft geregistreerd, en dus op uw naam adverteert? Mag dat zomaar?

Lees verder
Intellectueel eigendom

Architect en Auteursrecht

29 jan. 2020

Kan een architect zich verzetten tegen aantasting van zijn bouwwerk met een beroep op zijn auteursrechten? De Hoge Raad oordeelde dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van het oorspronkelijke bouwwerk mogen worden aangetast, indien daar een goede reden voor is. Een goede reden is bijvoorbeeld een verandering van de gebruiksfunctie van een bouwwerk na verloop van tijd. Mirjam Elferink en Laura de Bont van Elferink & Kortier Advocaten schreven over deze kwestie voor het Tijdschrift Bouwrecht. Zij geven daarin onder meer een overzicht van de rechten van de architect.

Lees verder

Kennissessies voorjaar 2020

29 jan. 2020

Heeft u zich al aangemeld voor onze kennissessies?

Lees verder
Privacy

Het recht op informatie: een botsing tussen AVG en Archiefwet?

29 jan. 2020

‘Overheden’ zijn op grond van de Archiefwet verplicht om diverse (digitale) documenten te archiveren en voor langere tijd in een archief te bewaren. Archiveren houdt meer in dan alleen het bewaren van informatie. Het brengt ook mee dat informatie op duurzame wijze toegankelijk – en dus in beginsel openbaar - wordt gemaakt en gehouden. Niet alle informatie wordt echter blijvend bewaard. Voor overbrenging naar een zogenaamde archiefbewaarplaats dient de archiefinstelling daar eerst een selectie in te maken. Overigens dient het begrip ‘overheid’ in dit verband ruim te worden opgevat. Ook ziekenhuizen of onderwijsinstellingen vallen, voor zover zij een publieke taak uitvoeren en in die zin een ‘bestuursorgaan’ in de zin van de Algemene wet bestuursrecht zijn, onder dat begrip en hebben dus een (gedeeltelijke) archiefplicht op grond van de Archiefwet.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Auteursrecht op aan de muur getapete banaan?

20 dec. 2019

Grote kans dat u het bananenkunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Cattelan onlangs voorbij hebt zien komen: een banaan die met tape aan de muur is geplakt. Het kunstwerk is voor maar liefst 120.000 dollar verkocht. Een Nederlandse studente beweert echter dat zij het idee van de getapete banaan al in 2013 bedacht heeft. Zou het kunstwerk van Cattelan een inbreuk op haar auteursrecht kunnen zijn?

Lees verder
ICT-recht

Europese cloud: een alternatief voor de Amerikaanse en Chinese datahonger?

20 dec. 2019

Het Financieele Dagblad berichtte op 12 december 2019: “Nederland doet er verstandig aan zijn digitale afhankelijkheid van Amerikaanse en Chinese bedrijven te reduceren en zich zo snel mogelijk aan te sluiten bij de bouw van een alternatief, Europees cloudnetwerk”. Deze oproep deed Peter Batt, de hoogste ambtenaar voor IT-beleid bij de Duitse rijksoverheid. Ons inziens is de komst van een dergelijk alternatief toe te juichen. Europese afnemers van digitale diensten moeten immers voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Amerikaanse en Chinese aanbieders kunnen dat echter niet altijd garanderen. Een Europees cloudnetwerk zal daarentegen betere privacywaarborgen moeten bieden.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Inval bij uw organisatie vanwege het gebruik van illegale software; Wat te doen?

19 nov. 2019

Het Financieele Dagblad (FD) kopte op 18 november jl. het volgende: “Jaarlijks honderd invallen bij concerns wegens illegale software”. Het FD deed onderzoek naar de aantallen invallen bij Nederlandse bedrijven en winkels wegens verdenking van het gebruik van illegale software. De claims die bedrijven krijgen lopen in veel gevallen op tot enkele tonnen, zo blijkt uit het onderzoek. Hoe werkt dit en wat kunt u in zo’n geval het beste doen?

Lees verder