Nieuwsbrief

Elferink & Kortier Advocaten stuurt haar abonnees regelmatig een nieuwsbrief. Daarin berichten wij over interessante nieuwtjes, relevante wijzigingen in wetgeving en spraakmakende jurisprudentie. Zo bent u dus altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in IE-, ICT- en Privacyrecht. Klik op de link die onderaan op onze website staat om u ook aan te melden voor de nieuwsbrief.

Intellectueel eigendom

Uitvinden in samenwerkingsverband: risico’s en valkuilen

15 okt. 2019

“Grote ontdekkingen en verbeteringen zijn altijd het gevolg van de samenwerking tussen vele denkvermogens”, zei Alexander Graham Bell (de uitvinder van de telefoon) ooit. Een samenwerkingspartner kan u bijvoorbeeld verder helpen door kennis te delen of geld te investeren. Maar hoe voorkomt u dat wanneer uit de samenwerking een uitvinding ontstaat, de ander er met het octrooi vandoor gaat?

Lees verder
Privacy

Is de Autoriteit Persoonsgegevens altijd verplicht tot handhaving?

15 okt. 2019

De rechtbank Midden-Nederland boog zich onlangs over de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) altijd verplicht is tot handhaving bij een verzoek daartoe. In dit geval ging het om de NS. De NS zou de privacy van reizigers schenden en daarmee de voorloper van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – de Wet bescherming persoonsgegevens – overtreden.

Lees verder
ICT-recht

Beëindigen IT-overeenkomst? Denk aan de exit!

17 sep. 2019

Afnemers van IT-diensten kunnen voor hun bedrijfscontinuïteit erg afhankelijk zijn van hun IT-leverancier. Wat nu als de IT-leverancier de overeenkomst opzegt, maar de afnemer meer tijd nodig heeft om over te stappen naar een andere leverancier? Kan de afnemer verlenging van de IT-overeenkomst afdwingen? Of de medewerking van de IT-leverancier verlangen om over te stappen? Deze vragen kwamen onlangs aan de orde in een zaak bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht.

Lees verder
Privacy

Inzagerecht studenten in examengegevens

17 sep. 2019

Kunnen studenten hun recht op inzage op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitoefenen om examengegevens in te zien? De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag boog zich onlangs over deze vraag. In deze zaak wilde de student een aantal door hem gemaakte examens inzien, met inbegrip van de daarbij gemaakte schriftelijke opmerkingen van de examinator. De onderwijsinstelling was echter van mening dat de student alle gelegenheid heeft gehad om deze examens in te zien. De student heeft daarvan geen gebruik gemaakt. De onderwijsinstelling meende daarom dat deze student geen recht meer heeft op inzage in deze examens. Daarop is de student naar de rechter gestapt.

Lees verder
Privacy

Eerste schadevergoeding voor AVG-overtreding toegekend

17 sep. 2019

Voor de zomer heeft de rechtbank Overijssel de gemeente Deventer veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 500,-, voor het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alhoewel het niet om een aanzienlijk bedrag gaat, is dit de eerste civielrechtelijke schadevergoeding die in Nederland is toegekend op grond van de AVG.

Lees verder
Intellectueel eigendom

Nieuwe auteursrechtrichtlijn aangenomen

17 sep. 2019

Op 15 april 2019 heeft de Europese Raad een nieuwe Auteursrechtrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn beoogt onder meer het auteursrecht te moderniseren in verband met de technologische ontwikkelingen en te verzekeren dat rechthebbenden een beloning ontvangen voor het gebruik van hun werk. De richtlijn heeft het nodige stof doen opwaaien. De twee meest omstreden artikelen van de Auteursrechtrichtlijn zijn artikel 15, de ‘linktaks’ en artikel 17, het ‘uploadfilter’. Daarnaast zijn ten behoeve van tekst- en datamining in artikel 3 en 4 uitzonderingen opgenomen op het reproductierecht en op het recht om opvraging uit een databank te verhinderen. Dit betekent dat de huidige Nederlandse Auteurswet moet worden aangepast aan de nieuwe richtlijn. Wat zijn voor de praktijk de belangrijkste wijzigingen?

Lees verder