Basisschool hoeft persoonsgegevens kind niet te verwijderen

De ouders van een kind haalden in een recente kwestie bakzeil bij de rechtbank. Zij hadden een conflict met de basisschool ‘Het Palet’ over de bevindingen van de leerkracht over de houding en het gedrag van het kind. Daarop hebben zij hun kind bij een andere basisschool aangemeld. Bij die aanmelding hebben zij – door Het Palet opgestelde – rapportages over het kind ter beschikking gesteld. Deze rapportages bevatten kennelijk bepaalde informatie over het kind waardoor de nieuwe basisschool twijfelde over of zij het kind wel kon toelaten. Die basisschool heeft uiteindelijk na een door de ouders aangespannen rechtszaak dit kind alsnog (voorlopig) toegelaten. In de onderhavige kwestie eisten de ouders onder meer dat de oude basisschool – Het Palet – alle gegevens en rapportages over het kind zou verwijderen.

26 nov. 2021

De rechtbank Oost-Brabant (2 november 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:5776) oordeelde echter dat Het Palet op grond van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) een wettelijke grondslag heeft om de betreffende persoonsgegevens van en rapportages over het kind te verwerken. Het Palet is in dit kader bovendien wettelijk verplicht om een leerling- en onderwijssysteem te gebruiken, waarin de betreffende rapportages worden bewaard. Ook is zij verplicht om de betreffende gegevens/rapportages vanaf de uitschrijving van de leerling vijf jaren te bewaren. De rechtbank wijst daarom het verwijderingsverzoek van de ouders af.