Smart cities: Aanbevelingen Autoriteit Persoonsgegevens voor gemeenten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde onlangs een rapport over zogeheten ‘smart city’-projecten bij gemeenten. Voorbeelden van smart city-toepassingen zijn onder andere de inzet van technologieën als wifi- en bluetoothtracking, camera’s, sensoren of andere meetapparatuur in de openbare ruimte. De AP waarschuwt ervoor dat veel gemeenten de AVG nog onvoldoende organiseren in de uitvoering van hun werkzaamheden. Het vrijmaken van voldoende mensen en middelen en het goed positioneren van privacyprofessionals in de organisatie is essentieel. De AP doet daarom enkele aanbevelingen voor gemeenten die smart city-toepassingen (willen) inzetten.

10 sep. 2021

Wat zijn smart cities?

Onder een smart city-toepassing verstaat de AP: “het verzamelen en verwerken van (persoons)gegevens over of in de openbare ruimte door de inzet van sensoren, technologie of andere toepassingen om inzicht in, of analysemogelijkheden over de openbare ruimte te verkrijgen, of sturing van de openbare ruimte mogelijk te maken.” Te denken valt aan de inzet van wifi- en bluetoothtracking, inzet van (mobiele of gedragen) camera’s, of sensoren die data verzamelen over verkeer of geluid. De AP gebruikt smart city als term die alle openbare ruimte in Nederland omvat, ook dorpen, natuur en agrarische gebieden.”

Onderzoek en aanbevelingen AP

De AP stelt dat met smart city-toepassingen ook (persoons)gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt. Het verwerken / meten van persoonsgegevens in de openbare ruimte is aan strenge eisen gebonden.

Hoewel de AP erkent dat smart city-toepassingen kunnen helpen om problemen in de stad op te lossen en de stad leefbaarder en veiliger te maken, waarschuwt de AP ervoor dat gemeenten bij de ontwikkeling van smart city-projecten meer oog zouden moeten hebben voor privacy-aspecten. Daarbij dienen zij bepaalde keuzes voldoende te onderbouwen en de gemaakte afwegingen te documenteren om aan te tonen dat de verwerkingen rond smart city-projecten rechtmatig zijn. De AP doet in dit kader een aantal aanbevelingen. Lees hier de aanbevelingen van de AP.

Smart cities en privacy hand in hand!

Met haar rapport legt de AP in haar rol van toezichthouder vanzelfsprekend de nadruk op de privacy-aspecten bij de inzet van smart city-toepassingen. Dat betekent geenszins dat gemeenten geen gebruik meer zouden mogen maken van dergelijke projecten. Het rapport van de AP noch de AVG verbieden de inzet van smart city-toepassingen. Uiteraard is het van belang dat de gemeente daarbij aandacht besteed aan privacy-aspecten. De privacywetgeving biedt daarvoor de kaders. Daarnaast kunnen de aanbevelingen van de AP richtinggevend zijn. Met inachtneming van die kaders kunnen smart cities en privacy hand in hand gaan!